.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co wchodzi w zakres PKWiU 93.03.11 Usługi pogrzebowe i pokrewne – jaka obowiązuje stawka VAT?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 08.03.2010

Firma jest właścicielem cmentarza, ale nie świadczy usług pogrzebowych, lecz udostępnia cmentarz innym firmom w celu dokonania pochówku. Pobiera za to opłaty: za czynności formalno-administracyjne związane z pogrzebem, za nadzór nad przeprowadzeniem pochówku, za wydanie zezwolenia na postawienie pomnika.

Czy te opłaty wchodzą w zakres PKWiU 93.03.11 i w związku z tym są objęte 7% podatkiem VAT i jednocześnie są zwolnione z ewidencji w kasach fiskalnych? Czy może podlegają VAT-owi 22%? Spółka w 2009 r. fakturowała te opłaty z podatkiem 22%. Budzi to jednak nadal nasze wątpliwości. Czy mogą je Państwo rozwiać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co wchodzi w zakres PKWiU 93.03.11 Usługi pogrzebowe i pokrewne – jaka obowiązuje stawka VAT?

Jak klasyfikować udostępnianie miejsca na cmentarzu innym firmom w celu dokonania pochówku?

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w wersji określanej jako „1997”, która obowiązywała do końca bieżącego roku, kod 93.03.11-00.00 określa usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacją grobów.

 

Załącznik Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług określa towary i usługi, dla których stawka podatku zostaje obniżona do 7%, w pozycji Nr 160 ustawodawca przewiduje jako zwolnione wszystkie usługi z grupowania PKWiU 93.03, opisując je jako: „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną”.

 

Zatem by stwierdzić, jak zaszeregować „usługi”, o których mowa w pytaniu, należy zastanowić się, czy zawierają się one w zwolnieniu, o którym mowa powyżej.

 

W wyroku z dnia 28 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. I SA/Łd 1360/07) stwierdza, że: „Usługa wykonania kwatery grobowej, nie jest kompleksową usługą pogrzebową, gdyż nie łączy się ona z żadną inną czynnością związaną z organizacją pochówku, a zatem nie można do niej stosować obniżonej stawki VAT 7%.”

 

Idąc za tokiem wykładni, której dokonał WSA, stwierdzić można, że opisane opłaty (usługi) nie stanowią również kompleksowej usługi pogrzebowej i nie mogą tym samym podlegać zwolnieniu, o którym mowa w pozycji 160 załącznika Nr 3.

Wystąpienie z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego o prawidłowe grupowanie usług na gruncie PKWiU

By sytuację rozwiązać trwale i zgodnie z prawem, należałoby moim zdaniem wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego – organ ten określi prawidłowe grupowanie świadczonych usług na gruncie PKWiU, co pozwoli na jednoznaczną ich klasyfikację, a w razie dalszych wątpliwości pozwoli zwrócić się o interpretację do Ministra Finansów na druku ORD-IN (gdyż uzyskanie odpowiedź w analogicznych przypadkach organ uzależnia od dokonania klasyfikacji, tu pewność gwarantuje jedynie opinia wymienionego ośrodka).

 

Analogicznie temat wygląda z punktu widzenia obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednakże, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – na mocy pkt 30 załącznika, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania grupowanie 93.03 – Usługi pogrzebowe i pokrewne.

 

Ponownie zatem – jednoznaczne stwierdzenie, czy istnieje możliwość nieprowadzenia ewidencji (kasy fiskalnej) na podstawie wymienionego wyżej rozporządzenia, zależy od dokonania prawidłowego grupowania świadczonych usług. Dokonać tego może jedynie Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego.

 

Moim zdaniem, opisane opłaty (usługi) nie stanowią „kompleksowej usługi pogrzebowej”, zatem nie można do nich zastosować obniżonej stawki VAT, o której mowa w pozycji 160 załącznika Nr 3.

Pobieranie opłat za wydanie pozwolenia na postawienie pomnika na cmentarzu

Odnośnie kas, przykładowo „opłata za wydanie zezwolenia na postawienie pomnika” jest opłatą quasi-administracyjną, moim zdaniem, niepodlegającą grupowaniu ex 93 – co powoduje oczywiście brak możliwości korzystania ze zwolnienia.

 

Jednak, jak Państwo doskonale wiedzą, uprawniony organ może dokonać zupełnie innej klasyfikacji, informacje na wniosek są wydawane w ciągu 30 dni (w wyjątkowych sytuacjach maksymalnie 60 dni) – jednak na ogół cała procedura trwa ok. 3 tygodni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »