Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych w weekend?

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 26.01.2010

Pracuję w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Jeśli wyjeżdżam na awarię w godzinach nadliczbowych w weekend, czy należy mi się zapłata, czy dzień wolny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię godzin nadliczbowych oraz zapłaty za nie regulują przepisy Rozdziału V Kodeksu pracy.

 

Definiując godziny nadliczbowe, należy wskazać, że jest to „praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz w razie szczególnych potrzeb pracodawcy”.

 

Zgodnie więc z przytoczonym przez Pana stanem faktycznym godziny pracy wykonywanej przez Pana stanowią godziny nadliczbowe.

 

„Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 

  1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  2. 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony powyżej”.

 

Dodatek w wysokościach określonych powyżej przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Odnosząc się do Pana głównego pytania, należy wskazać, że jeżeli godziny nadliczbowe powstają w regulaminowych dniach pracy, to pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości powyższej, o ile na podstawie art. 1512 § 1 Kodeksu pracy nie złoży wniosku o udzielenie mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

 

Pracodawca może udzielić czasu wolnego nawet bez wniosku pracownika. § 2 powyższego artykułu wskazuje, że „udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy”. W przypadku przyznania godzin wolnych pracownikowi zgodnie z powyższymi regułami nie przysługuje mu dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

W razie powstania godzin nadliczbowych w dniu wolnym od pracy (tak jak w Pana przypadku) Panu, jako pracownikowi, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Przepisy prawa w tym przypadku nie przewidują możliwości wypłaty odszkodowania zamiennego za nadgodziny.

 

Wypłata nadgodzin wydaje się możliwa dopiero w wypadku, gdy do końca okresu rozliczeniowego pracodawca nie będzie w stanie zapewnić pracownikowi dnia wolnego. W takim przypadku w mojej opinii nastąpi naruszenie prawa pracownika do wypoczynku wraz z obowiązkiem wypłaty stosownego odszkodowania, jednakże jest to sytuacja wykraczająca poza przyjętą jako normę procedurę przyznania pracownikowi prawa do dnia wolnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + cztery =

»Podobne materiały

Ekwiwalent za pracę w godzinach nadliczbowych

Czy mogę uzyskać ekwiwalent za pracę w godzinach nadliczbowych, w sytuacji braku możliwości wykorzystania nadgodzin w postaci dni wolnych od pracy? Brak możliwości wykorzystania nadgodzin był spowodowany upływem terminu na pełnienie zawodowej służby wojskowej.

Nadgodziny

Pracowaliśmy w wolną sobotę i niedzielę po 8 godzin na zmiany do usunięcia awarii, do godz. 22 w niedzielę. Kadrowiec rozpisał nam godziny nadliczbowe w piątek 3 i w niedzielę 13 godzin, argumentując, że lepiej „wyjdziemy”, nie wykazując pracy w sobotę i nie oddając nam dnia wolnego. Jak

Brak wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Pracuję w firmie, w której od kilku miesięcy otrzymuję polecenie pracy w godzinach nadliczbowych (około 40 miesięcznie), lecz żadna z nich nie została rozliczona. Pracodawca kazał mi wypisywać delegacje. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Co mogę zrobić w tej sprawie?

Jak liczyć i rozliczać godziny nadliczbowe?

Mam podpisaną umowę na 40 godzin tygodniowo (weekendy wolne). Bywam w pracy np. 18 godzin bez przerwy – od środy od godz. 18 do czwartku do godz. 12. Znów do pracy przyszedłem w piątek. Zdaniem przełożonego miałem tyle wolnego, że rekompensuje to pracę w godzinach nadliczbowych. Czy to właściw

Zmiana wymiaru etatu nauczyciela akademickiego

W połowie roku akademickiego otrzymałam decyzję o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków. Zmniejszono mi etat, tj. pensum z 360 do 180 godzin. W semestrze letnim, mimo obowiązku przepracowania 90 godzin, przepracowałam ich 240. Uznałam, że 150 godzin to nadgodziny. Przełożony jednak stoi na stanowis

Czy muszę brać nadgodziny w okresie wypowiedzenia?

Pracuję w firmie od kilku lat, mam umowę na czas nieokreślony, z początkiem miesiąca chciałbym złożyć wypowiedzenie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia i w tym czasie też zamierzam normalnie przychodzić do pracy. W firmie praca odbywa się w godzinach 8-16, jednak co roku w okresie wios
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »