Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co może zająć komornik?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 22.12.2016

Mam dług, którego obecnie nie jestem w stanie spłacać. Jestem bezrobotny. Moi rodzice mają pole i są ubezpieczeni jako rolnicy, zastanawiam się, czy i ja nie mógłbym ubezpieczyć się w KRUS, skoro z nimi mieszkam. Dlatego chciałbym wiedzieć, co może zająć komornik – czy na przykład może przyjść do rodziców z żądaniem przelewania mu jakichś pieniędzy, bo pomagam na gospodarce? Albo czy może zająć jakieś urządzenia w gospodarstwie lub grunty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co może zająć komornik?

Fot. Fotolia

Co do zasady, zadaniem komornika jest prowadzenie postępowania tak, żeby skutecznie ściągnąć z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji oraz w granicach wydanego przez sąd tzw. tytułu wykonawczego. I to w granicach tych dwóch dokumentów powinien się poruszać. Komornik jest zatem związany treścią wniosku złożonego przez wierzyciela. Nie może egzekwować w rozmiarze szerszym ani prowadzić egzekucji ze składników majątku, które nie zostały zawnioskowane przez wierzyciela.

 

W zależności od tego, co wierzyciel zawnioskował do komornika, jako przedmioty podlegające egzekucji, komornik na podstawie wyroku sądu z nadaną klauzulą wykonalności lub nakazu zapłaty może:

 

  • zająć i sprzedać ruchomości (np. samochód) i nieruchomości (np. dom, mieszkanie) stanowiące własność dłużnika,
  • zająć częściowo wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę,
  • zająć konta bankowe dłużnika,
  • ukarać grzywną, jeśli np. nie poinformuje się go o aktualnym miejscu zamieszkania, czy o tym, że zmieniło się pracę lub bez uzasadnienia odmawia się składania wyjaśnień i nie udziela się informacji,
  • dać upomnienie – jeśli dłużnik zachowuje się niewłaściwe w czasie przeprowadzania postępowania egzekucyjnego
  • nakazać opuszczenie miejsca postępowania egzekucyjnego,
  • zarządzić przymusowe otwarcie oraz przeszukanie mieszkania, a także ubrania, które ma dłużnik na sobie,
  • zastosować środki przymusu bezpośredniego w celu przełamania biernego lub czynnego oporu.

 

Niemniej jednak to, z czego będzie prowadzona egzekucja, zależy od decyzji wierzyciela wyrażonej we wniosku składanym komornikowi.

 

Teoretycznie komornik może zająć tylko przedmioty należące do dłużnika lub te, którymi dłużnik włada. Zdarza się jednak, że dłużnik mieszka np. u swoich rodziców (jak w przypadku opisywanym przez Pana) i wówczas komornik zechce zająć również rzecz, która do niego nie należy. Komornik bowiem nie dokonuje ocen merytorycznych zasadności długu, a na przykład w przypadku egzekucji dokonywanej z ruchomości nie ma obowiązku badać, czy dana rzecz jest własnością dłużnika czy innej osoby. Komornik może na przykład zająć kombajn będący we władaniu dłużnika, nawet wtedy, gdy należy on do teściowej czy do firmy leasingowej. Pozwalają mu na to przepisy o egzekucji sądowej. W takiej sytuacji trzeba się upomnieć, żeby komornik zaznaczył to w protokole zajęcia. Jeśli komornik nie chce tego zrobić, ponieważ uważa, że przedmiot jest we władaniu dłużnika, można o ten przedmiot zawalczyć w sądzie, udowadniając tam, że dana rzecz do dłużnika nie należy i w związku z tym nie podlega egzekucji. W związku z tym właściciel rzeczy w celu żądania zwolnienia zajętej rzeczy składa w terminie miesięcznym tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. Sąd może w takiej sytuacji zwolnić ruchomość spod zajęcia. Pozwu nie składa się w tym wypadku przeciwko komornikowi tylko przeciwko wierzycielowi.

 

Reasumując – na pytanie, czy komornik może skutecznie zająć ruchomości należące do rodziców, należy odpowiedzieć, że tak, ale tylko wtedy, gdy dłużnik jest osobą niepełnoletnią, czyli dzieckiem lub wychowankiem. W takim wypadku komornik może ściągnąć dług z rodziców czy innych prawnych opiekunów. Sprawa ma się inaczej, jeżeli dłużnik, tak jak w Pana przypadku, jest osobą pełnoletnią, czyli samodzielną wobec prawa. W takim wypadku komornik nie może zająć majątku jego rodziny. Fakt zamieszkiwania i ubezpieczenia Pana jako domownika gospodarstwa rolnego w KRUS nie czyni Pana właścicielem tego gospodarstwa ani ruchomości wchodzących w jego skład. Niemniej jednak w praktyce może się zdarzyć, że w przypadku zamieszkiwania w jednym gospodarstwie komornik zajmie rzecz należącą do Pańskich rodziców. Prawo mówi, że w takim wypadku komornik może zająć każdą rzecz znajdującą się w lokalu. Gdyby chciał zabrać coś, co nie jest Pańską własnością, jej prawdziwy posiadacz (Pana rodzice) muszą samodzielnie udowodnić swoje prawa do tej rzeczy w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus pięć =

»Podobne materiały

Opłacanie alimentów bez pośrednictwa komornika i zmiana ich wysokości

Pięć lat temu rozwiodłem się z żoną, z którą mam dwoje dzieci. Płacę na nie alimenty (ściąga je komornik – są potrącane co miesiąc z mojego wynagrodzenia). Kwota ta jest niższa niż zasądzona (możliwie najwyższa zgodnie z obowiązującymi przepisami). Rośnie więc moje zadłużenie alimentacyjne ora

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »