.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co zrobić z niechcianym samochodem po mamie?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 11.06.2017

Moja mama zmarła 5 lat temu. Była właścicielka samochodu, a ja jako syn współwłaścicielem. Samochodem nikt nie jeździ. Nie możemy się go pozbyć ani sprzedać, a ubezpieczenie trzeba płacić. Podobno ja jako współwłaściciel muszę założyć sprawę sądową spadkową i wezwać na nią rodzeństwo i ojca i tym spadkiem, czyli tym autem, się podzielić. Chcę po prostu załatwić tę sprawę, żeby móc to auto sprzedać. Gdzie mam iść i jak to wygląda? Dodam, że mieszkam za granicą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić z niechcianym samochodem po mamie?

Fot. Fotolia

Rzeczywiście, aby móc sprzedać przedmiotowe auto, najpierw należy przeprowadzić postępowanie spadkowe po mamie.  Postępowanie spadkowe można przeprowadzić w sądzie lub u notariusza. W celu wszczęcia postępowania przed sądem należy wnieść tzw. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, w którym należy wskazać:

 

  • imię i nazwisko spadkodawcy, ostatnie jego miejsce zamieszkania,
  • imiona i nazwiska dzieci spadkodawcy oraz ich dane adresowe,
  • imię i nazwisko małżonka spadkodawcy, chyba że zmarł prędzej,
  • informację, czy spadkodawca pozostawił testament i czy został on ogłoszony. 

 

Do wniosku należy załączyć akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia dzieci (w przypadku kobiet – także akty małżeństwa), akt małżeństwa, jeśli zmarły pozostawił małżonka oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku, która wynosi 50 zł. Opłatę sądową można uiścić w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy wydział cywilny ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (decyduje wpis w akcie zgonu).

 

Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy (dziedziczenie ustawowe) albo z testamentu (dziedziczenie testamentowe). Pierwszeństwo ma testament. Dopiero jeśli zmarły (zmarła) nie pozostawił testamentu, w grę wejdzie dziedziczenie na podstawie ustawy.

 

Na podstawie ustawy w pierwszej kolejności powołani do spadku są: małżonek i dzieci spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym udział w spadku małżonka nie może być mniejszy niż 1/4. Nabycie spadku przez spadkobierców następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Postępowanie spadkowe można przeprowadzić też przed notariuszem. Wówczas wystarczy umówić termin z notariuszem, na który muszą się stawić wszyscy spadkobiercy. Postępowanie spadkowe przed notariuszem jest nieco droższe, ale za to prostsze i dużo szybsze.

 

Jeżeli Pan przebywa za granicą i nie ma możliwości zajęcia się formalnościami osobiście, może Pan udzielić pełnomocnictwa do dokonania tych czynności w Pana imieniu i na Pana rzecz. Pełnomocnikiem może być rodzic, rodzeństwo, małżonek, dzieci lub fachowy pełnomocnik – radca prawny lub adwokat. Pełnomocnictwa należy udzielić na piśmie. Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego czy to przed sądem, czy notariuszem dopiero będzie można sprzedać auto.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl