.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co zrobić z niechciana nieruchomością otrzymaną w spadku?

Wiele lat temu odziedziczyłam po moim ojcu 1/8 działki, na której obecnie znajdują się prywatne garaże. Ponieważ od wielu lat również nie mieszkam w tym mieście oraz kilka lat pracowałam za granicą, spadek ten popadł w zapomnienie i dopiero dwa lata temu otrzymałam wezwanie z wydziału finansowego urzędu miasta do zapłaty podatku gruntowego (na szczęście bez naliczenia za poprzednie lata) co przypomniało mi o istnieniu tegoż spadku. W tej chwili stan rzeczy jest taki, że nie odnoszę z tytułu prawa własności żadnych korzyści finansowych, a jedynie ponoszę straty – podatek kwartalny to ok. 100 PLN. Jestem współwłaścicielką gruntu w ilości 1/8 i tu leży główny problem, bo do dysponowania (zbycia) gruntu potrzebna jest zgoda pozostałych współwłaścicieli. Nie są oni również zainteresowani przyjęciem mojego udziału (1/8) w formie darowizny i tu koło się zamyka – ponoszę koszty (podatek gruntowy) od własności, która ani nie jest mi potrzebna, ani nie daje żadnego dochodu. Jak mogę się pozbyć tej własności, aby nie płacić już podatku? Mam 78 lat i jest to dla mnie bardzo poważnym i nieuzasadnionym obciążeniem. Proszę o informacje co zrobić z tą niechciana nieruchomością otrzymaną w spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić z niechciana nieruchomością otrzymaną w spadku?

Dochodzenie zniesienia współwłasności

Z opisanej przez Panią sytuacji wynika, że nie ma szans na rozwiązanie tej sprawy na drodze polubownej. Pani jako współwłaścicielka tej nieruchomość nie może być obarczana jedynie kosztami, ale ma Pani również pobierać z tego tytułu pożytki. Użytkownicy garaży powinni z tytułu użytkowania Pani części nieruchomości płacić Pani wynagrodzenie.  

 

Niestety do tego, by na nieruchomości dokonywać jakichkolwiek zmian, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, ale może Pani dochodzić, skoro nie na drodze polubownej, to sądowej zniesienia współwłasności, czyli likwidacji stanu, w którym własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.

 

Współwłasność może być zniesiona w każdym czasie. Osoba zainteresowana takim zniesieniem może skorzystać z przysługującego jej roszczenia o zniesienie współwłasności. Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Roszczenie to nie ulega przedawnieniu (art. 220 Kodeksu cywilnego).

Tryb umowny lub sądowy

Współwłasność można znieść zarówno w trybie umownym, jak i sądowym. W pierwszym przypadku zniesienie współwłasności następuje, gdy strony dojdą do porozumienia co do samego faktu zniesienia współwłasności, jak i zastosowanego sposobu zniesienia na co u Pani nie ma szans. W przypadku braku porozumienia co do którejkolwiek z kwestii konieczne jest skorzystanie z trybu sądowego.

 

W trybie sądowym zniesienie współwłasności następuje przez postanowienie sądu wydane w trybie nieprocesowym. Z wnioskiem takim może Pani wystąpić jako współwłaściciel. Sad może znieś współwłasność na różne sposoby. Kodeksie cywilny wyróżnia 3 sposoby zniesienia współwłasności tj. poprzez podział fizyczny rzeczy, przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty, sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży.

Podział fizyczny rzeczy – dawnego spadku

Zgodnie z art. 211 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać, żeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy. Z przyczyn oczywistych dotyczy to tylko rzeczy podzielnej (np. podział nieruchomości gruntowej, podział budynku przez ustanowienie odrębnej własności lokali). Podział fizyczny rzeczy nie jest jednak możliwy, gdy byłby sprzeczny z ustawą lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo gdyby pociągał za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Z ustawowym ograniczeniem podziału rzeczy mamy do czynienia tylko w przypadku nieruchomości. Dlatego też w Pani przypadku sąd nie zastosuje takiego rozwiązania. Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli następuje, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie podziału fizycznego rzeczy. Rzecz wspólną przyznaje się wtedy w całości jednemu ze współwłaścicieli na wyłączność. Zgodnie z art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego w postępowaniu sądowym orzeka się równocześnie o obowiązku spłaty pozostałych współwłaścicieli. Sąd oznacza wtedy termin oraz sposób uiszczenia spłat.

 

Ostatnim ze sposobów zniesienia współwłasności jest podział cywilny, czyli sprzedaż rzeczy wspólnej oraz podział uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów. Sprzedaż rzeczy wspólnej w postępowaniu sądowym zarządza się, gdy nie ma możliwości dokonania podziału w naturze i brak jest okoliczności uzasadniających przyznanie rzeczy na wyłączną własność któremukolwiek ze współwłaścicieli. Sąd nakaże sprzedać rzecz, zwłaszcza gdy żaden ze współwłaścicieli nie wyraził zgody na przyznanie mu rzeczy. Sprzedaży dokonuje się przez licytację.

 

W Pani sytuacji postąpiłbym w następujący sposób. Wezwałbym ponownie, ale ostatecznie, do rozwiązania sporu poprze wykup Pani części przez pozostałych współwłaścicieli pod rygorem skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego. Jeśli pozostali współwłaściciele nie wykażą woli polubownego rozwiązania sporu, skierowałbym sprawę do sądu, gdzie jest bardzo dużą szansą na pozytywne rozwiązanie tej sytuacji na Pani korzyść.

 

Jesteśmy w Pani sprawie przygotować takie pismo i to zarówno na drodze polubownej, jak i następnie do sądu. Jeśli będzie Pani zainteresowana taką usługą, proszę o kontakt, wówczas dokonam wyceny takiego zlecenia.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl