Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić by nie spłacać długu po zmarłym synu?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 27.12.2017

W 2011 r. zmarł mój 40-letni syn, bezdzietny kawaler. Od 30 lat nie miałem z nim żadnego kontaktu i nie znałem miejsca jego pobytu. Wczoraj otrzymałem pismo, że syn poręczył pożyczkę i z tego tytułu jest dług do spłaty. Z żoną, matką syna, byłem po rozwodzie (też zmarła). Nie wiedziałem, że należało wnieść oświadczenie o odrzucenie spadku, bo syn był bez pracy i stałego miejsca zamieszkania, nie miał żadnego majątku ani ruchomości. Co mogę zrobić, aby nie spłacać jego długu? Czy syn z drugiego związku również może ten dług dziedziczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić by nie spłacać długu po zmarłym synu?

Fot. Fotolia

W tej sytuacji winien Pan spróbować uchylić się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli co do spadku w terminie z powodu działania pod wpływem błędu. Powyższa instytucja została uregulowana w art. 1019 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym: „Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu”.

 

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może nastąpić jedynie przed sądem spadku. Spadkobierca obowiązany jest oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

 

Tym samym w celu skorzystania z wymienionej instytucji powinien Pan skierować do sądu spadku (czyli sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) wniosek o zatwierdzenie uchylenia się od skutków niezłożenia oświadczenia co do spadku i jednocześnie w tym samym piśmie oświadczyć, że spadek Pan odrzuca.

 

Nadto w postępowaniu tym będzie Pan musiał udowodnić swój błąd. Także już we wspomnianym piśmie proszę powołać się na błąd i opisać, na czym ten błąd polegał (w tym miejscu powinien Pan opisać swoje relacje z synem, przede wszystkim to, że: nie utrzymywał Pan z nim kontaktów, nie znał Pan jego miejsca zamieszkania, nie przypuszczał Pan, by syn mógł mieć jakiekolwiek długi, skoro nie miał on pracy ani żadnego majątku, który mógłby być zabezpieczeniem dla ewentualnego wierzyciela itp.). Chodzi o to, aby wzbudzić przypuszczenie, że gdyby Pan nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, to złożyłby Pan oświadczenie o odrzuceniu spadku.

 

Proszę mieć jednak na uwadze, iż uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia z powodu błędu wygasa z upływem roku od jego wykrycia. Zatem istotne jest to, kiedy dowiedział się Pan o długach syna.

 

Ponadto musi Pan się liczyć z tym, że sąd może negatywnie rozpoznać Pana wniosek, jeśli materiał dowodowy będzie wskazywał, iż nie dochował Pan należytej staranności w ustaleniu majątku spadkowego.

 

Na przykład Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30.06.2005 r. (sygn. akt IV CK 799/04) orzekł, iż „Podstawę uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może stanowić błąd prawnie doniosły (art. 1019 § 2 w zw. z art. 84 § 1 zdanie pierwsze i § 2 K.c.). Błędem takim nie jest nieznajomość przedmiotu spadku pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego”.

 

Zatem nie może być tak, że brak wiedzy spadkobiercy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego jest wynikiem braku staranności po stronie spadkobiercy.

 

W przypadku złożenia ww. wniosku sąd wyznaczy rozprawę. Przeprowadzenie rozprawy ma na celu ustalenie, czy w konkretnej sprawie oświadczenie zostało złożone pod wpływem błędu. Ciężar dowodu spoczywa na spadkobiercy, o czym była mowa wyżej.

 

Wnioskodawca od wniosku o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku (ten wniosek składa Pan jednocześnie z wnioskiem o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku) winien wnieść na konto sądu (przelewem lub w kasie sądu) opłatę sądową w wysokości 50 zł.

 

Rodzeństwo przyrodnie również pozostaje w kręgu spadkobierców. Tym samym syn z drugiego związku może dojść do dziedziczenia po zmarłym przyrodnim bracie.

 

Jeżeli sąd zatwierdzi Pana wniosek o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie i przyjmie Pana oświadczenie o odrzuceniu spadku, to do dziedziczenia dojdzie rodzeństwo spadkodawcy (także przyrodnie), które wówczas będzie mogło w terminie kolejnych 6 miesięcy spadek odrzucić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - sześć =

»Podobne materiały

Odrzucenie zadłużonego spadku przez dzieci mieszkające za granicą

Zmarł mój brat, pozostawiając po sobie same długi. Spadek odrzuciła żona brata, potem nasza matka, następnie ja. Pozostały jeszcze moje dzieci (dwójka). Szkopuł w tym, że mieszkamy na stałe w Holandii, ale dzieci ze względu na mnie mają (niejako z urzędu) obywatelstwo polskie, ich ojciec jest Holend

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »