Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co z kredytem taty po jego śmierci?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 19.12.2019

Zmarł mi 2 miesiące temu ojciec, po którym został kredyt w wysokości 100 000 tys. Nie był ubezpieczony. Swój dom przepisał mi aktem darowizny (notarialnie) w roku 2013. Kredyt zaciągnął w roku 2016. Zgodnie z zapisem notarialnym musiałem dokonać spłaty brata, którą wykonałem, i opiekowałem się tatą do jego śmierci. Mama żyje i mam również brata. Czy w związku z faktem muszę spłacić zobowiązanie kredytowe, czy mogę nie przyjąć dziedziczenia i czy dom, którego jestem właścicielem, będzie brany pod uwagę? Czy zrzeczenie się dziedziczenia pozbawi mnie praw do domu? Dodam, że mieszkam w nim od 40 lat, tu założyłem rodzinę i wychowałem dzieci oraz przeprowadzałem wszystkie remonty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co z kredytem taty po jego śmierci?

Fot. Fotolia

Odrzucenie spadku w celu niedziedziczenia długów

W Pana sprawie, aby nie dziedziczyć długów (kredytu) po zmarłym ojcu, wszystkie osoby, które Pan wymienił, łącznie z Panem, powinny spadek odrzucić. Odrzucenie spadku ma wtedy sens, gdy osoba zmarła oprócz długów nie pozostawiła po śmierci żadnych aktywów majątkowych lub też wartość długów znacznie przekracza wartość pozostawionych po osobie zmarłej aktywów. Proszę się również nie obawiać o darowaną Panu nieruchomość. Z chwilą darowizny przeszła ona bowiem na Pana własność i w chwili śmierci nie należała już do Pana ojca.

Termin na odrzucenie spadku przez krewnych zmarłego

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

 

Przewidziany w art. 1015 § 1 sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się, zarówno dla spadkobiercy ustawowego powołanego w testamencie do spadku, jak i dla pozostałych spadkobierców ustawowych, z dniem dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Ponadto może to być np. dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym, a także dzień, w którym dowiedział się o prawomocnym orzeczeniu o niegodności dziedziczenia takich osób.

 

Termin 6-miesięczny na odrzucenie długu – kredytu po śmierci taty jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem. Zatem ma Pan i Pana mama i brat 6 miesięcy na odrzucenie spadku od dnia, w którym dowiedzieliście się, że będziecie dziedziczyć. Co do zasady jest to dzień śmierci spadkodawcy, czyli Pana ojca. Następnie spadek muszą odrzucić Pana i Pana brata dzieci.

Sposoby na odrzucenie spadku z długiem – kredytem

Odrzucenia spadku należy dokonać przed sądem (sądem właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłej) lub przed notariuszem (może Pan udać się do każdego dowolnego notariusza w Polsce). U notariusza lub w sądzie (ale u notariusza procedura jest znacznie szybsza) powinien Pan pojawić się z aktem zgonu osoby zmarłej, swoim aktem urodzenia oraz dowodem osobistym. Wówczas nie powinno być problemów z odrzuceniem spadku.

 

Jeżeli zdecyduje się Pan odrzucić spadek u notariusza, to każdy notariusz posiada własny wzór takiego dokumentu. Jeżeli chciałby Pan odrzucić spadek przed sądem, to musi Pan sporządzić odpowiednie oświadczenie, w którym wyraźnie wskaże Pan, że odrzuca spadek po ojcu, poda jego dokładne dane personalne, adres zamieszkania, datę i miejsce zgonu, nr aktu zgonu oraz wskaże, jacy jeszcze są Panu znani inni spadkobiercy po zmarłym wraz z ich danymi personalnymi i adresami zamieszkania oraz musi Pan wskazać imiona i daty urodzenia swoich dzieci. Do oświadczenia należy dołączyć akt zgonu, Pana akt urodzenia oraz dowód uiszczenia opłaty na konto sądu 50 zł. Jeżeli miałby Pan takie życzenie, to mogę dla Pana sporządzić takie oświadczenie za dodatkową opłatą. Jeżeli będzie Pan zainteresowany, to proszę o informację zwrotną w tej sprawie. Dorosłe dzieci Pana czy też brata (jeżeli takowe Panowie posiadacie) odrzucają spadek w jeden z powyżej wymienionych sposobów, każde w swoim imieniu. Mają na to kolejne 6 miesięcy od dnia, w którym Pan i Pana brat odrzucicie spadek.

Postępowanie w imieniu niepełnoletnich dzieci

Co się tyczy dzieci niepełnoletnich, to na odrzucenie spadku (ze względu na kredyt po zmarłym) w ich imieniu ich rodzice mają kolejne 6 miesięcy od dnia, w którym odrzucił spadek ich rodzic. Odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci nie można jednakże dokonać bez zgody sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Tym samym, aby uzyskać zgodę na odrzucenie spadku w imieniu nieletnich dzieci, należy wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

 

We wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka. Tak będzie, jeśli przejdzie na nie kredyt zmarłego. Wniosek taki podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

 

Jeżeli postępowanie przed sądem rodzinnym będzie się przedłużało (a prawdopodobnie tak właśnie będzie), to należy złożyć do sądu spadku (czyli sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej) oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka, zaznaczając jednocześnie, że postępowanie przed sądem rodzinnym o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka wciąż się toczy (można w sądzie rodzinnym uzyskać stosowne zaświadczenie o tym, że sprawa jest w toku). Przerwie to bieg 6-miesięcznego terminu na złożenie stosownego oświadczenia do czasu wydania zgody przez sąd rodzinny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus VI =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki