.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co dziedziczy syn żony, a co mąż?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 04.03.2019

Żona ma syna z pierwszego małżeństwa. Była jedyną właścicielką mieszkania, które sprzedała, a pieniądze ulokowała w banku (przed naszym ślubem). Ja jestem posiadaczem nieruchomości obciążonej hipoteką. Po naszym ślubie żona dała mi pieniądze na spłatę hipoteki, a pozostałymi pieniędzmi dysponowała samodzielnie. Żona zmarła po ciężkiej chorobie, nie zostawiła testamentu. Co dziedziczy jej syn, a co ja, jej mąż?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co dziedziczy syn żony, a co mąż?

Fot. Fotolia

Spadek stanowią prawa majątkowe istniejące i przysługujące spadkodawcy w chwili otwarcia spadku (zgonu spadkodawcy). Z opisu stanu faktycznego wnioskuję, iż w chwili śmierci żona nie posiadała, żadnych praw majątkowych ani środków pieniężnych, którymi rozdysponowała jeszcze za życia (m.in. spłata hipoteki). W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z tzw. spadkiem pustym. Należy więc zastanowić się nad prawną oceną spłaty przez żonę hipoteki obciążającej Pana mieszkanie. W mojej ocenie mamy tutaj do czynienia z darowizną (spłata Pana długu), która może reaktywować roszczenie o zachowek. 

 

Podstawą materialnoprawną żądania jest art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

 

Przepis art. 991 § 2 stanowi natomiast, że jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

 

Instytucja zachowku została ukształtowana jako wierzytelność, tj. roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej, czyli jest to prawo o charakterze względnym. Uprawniony do zachowku staje się zatem wierzycielem spadkobiercy.

 

Przy obliczaniu wysokości zachowku należy ustalić czystą wartość spadku. Wartość tę przedstawia różnica pomiędzy wysokością aktywów wchodzących w skład spadku, a wysokością długów spadkowych.

 

Do wartości aktywów dolicza się wartość darowizn uczynionych przez spadkodawcę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 993–997. Zgodnie z treścią art. 994 § 1 przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

 

Niemożność doliczania do spadku darowizn dokonanych po upływie dziesięciu lat – liczonych wstecz od chwili śmierci spadkodawcy – dotyczy tylko darowizn, które zostały dokonane na rzecz osób obcych tj. niebędących spadkobiercami, ani uprawnionymi do zachowku. Tym samym należy przyjąć, że na poczet spadku podlegają zaliczeniu darowizny uczynione na rzecz spadkobierców lub uprawnionych do zachowku bez względu na datę ich dokonania. Zgodnie z treścią art. 995 wartość darowizny ustala się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. Nie ma przy tym znaczenia, czy obdarowany korzyść zużył lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony. Zaliczenie darowizny na poczet zachowku następuje więc bez względu na to, czy korzyść jeszcze istnieje.

 

Stąd też synowi żony przysługuje od Pana zachowek w wysokości połowy udziału spadkowego. Wobec braku udziału spadkowego wartość tę wyznacza nam darowizna w postaci spłaty długu hipotetycznego. Syn żony może domagać się wartości 1/4 darowizny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »