.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co dalej po stwierdzeniu nabycia spadku?

Autor: Kiecana Kamil • Opublikowane: 13.11.2021 • Zaktualizowane: 13.11.2021

Ojciec zmarł w marcu 2020. Brat złożył wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Rozpatrzono 10.02.2021, uprawomocniło się 18.02.2021, dostałem postanowienie sądu, każdy dostał po 1/4. Co dalej mam z tym zrobić? Czy mogę gdzieś sprawdzić, czy coś jeszcze pozostawił? Czy gdzieś mogę sprawdzić, czy jakiś kredyt jest zaciągnięty, długi, czy jakieś otwarte konto bankowe? Pewnie powinniśmy przepisać u notariusza mieszkanie na nas czterech i zadbać o wpis do ksiąg wieczystych? Czy auto też powinno być jakoś przepisane? Z tego, co pytałem, każdy jest za sprzedażą mieszkania, auta. Co z US? Jeśli doszłoby do sprzedaży auta i mieszkania, jak to ma wyglądać, czy mamy między sobą jakąś umowę sporządzić, czy to już u notariusza wraz z osobą kupującą mieszkanie/auto? Czy pieniądze powinny trafić na jedno konto i jedna osoba wykonuje przelewy dla pozostałych osób? Czy kupujący robi 4 przelewy dla każdego? W mieszkaniu są jakieś prywatne rzeczy ojca, czy tu też powinniśmy sporządzić jakiś protokół? Bo raczej większość pójdzie do śmieci, a jakichś wartościowych rzeczy nie ma. Chodzi o to, aby komuś się kiedyś nie odmieniło.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co dalej po stwierdzeniu nabycia spadku?

Spis inwentarza po śmierci rodzica

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:

 

„Art. 637. [Spis inwentarza] § 1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

§ 2. Jeżeli sporządzenia spisu inwentarza żąda wierzyciel, sąd spadku wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku po wysłuchaniu spadkobiercy, chyba że wysłuchanie nie jest możliwe.

§ 3. Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza przysługuje zażalenie.

Art. 6371. [Zgłoszenie komornikowi wniosku o sporządzenie spisu inwentarza] § 1. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza.

§ 2. Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek, o którym mowa w § 1, albo umorzy postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu inwentarza”.

 

Poszukiwania majątku/długów po zmarłym należałoby rozpocząć od przeszukania dokumentacji po osobie zmarłej (ewentualne wezwania do zapłaty, umowy z bankiem, akty notarialne, umowy itp.).

 

Jeśli mimo to są wątpliwości w tym zakresie, to można skorzystać z pomocy sądu lub bezpośrednio komornika na podstawie powyżej cytowanych przepisów prawa. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być zgłoszony do sądu lub bezpośrednio komornikowi.

 

Jest to o tyle pomocne, o ile bez tych organów ustalenie majątku/długów może być istotnie utrudnione, gdyż bank może zasłaniać się tajemnicą bankową, a co więcej – długi mogą istnieć w bankach, o których nie wiemy.

 

Ww. organy wysyłają zapytania m.in. do elektronicznych ksiąg wieczystych, do CEPiK-u, do Centralnej Informacji z prośbą o wskazanie rachunków bankowych, do urzędu skarbowego z prośbą o informacje o rzeczach nabytych przez zmarłego.

Przepisanie majątku po zmarłym

Co do przepisania mieszkania, to odbywa się to poprzez wniosek do sądu wieczystoksięgowego na druku KW-WPIS, nie przez notariusza. Wniosek o przerejestrowanie samochodu należy złożyć do miejscowego urzędu gminy.

Zgłoszenie spadku do US

Co do zgłoszenia do US spadku, to należy na formularzu wpisać wartość rynkową składników majątku spadkowego, ale nie trzeba legitymować się dokumentacją w zakresie szacowania wartości.

 

Na druku jest pouczenie, iż za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. Jeśli organ poweźmie wątpliwości co do wartości, to może to zweryfikować i nałożyć określone sankcje.

Sprzedaż majątku spadkowego

Sprzedaż majątku spadkowego dokonuje się u notariusza wraz z osobą kupującą mieszkanie. Nie trzeba wcześniej zawierać umowy ze spadkobiercami. Auto sprzedaje się bez wymogu formy notarialnej. Najlepiej byłoby, gdyby przelewy były na każde konto osobno.

 

Co do rzeczy ruchomych po zmarłym, to należy je ująć na formularzu składanym do US. Do Państwa oceny pozostaje zakres zgłoszenia majątku – powinien on być oczywiście zgody z ww. pouczeniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl