.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co będzie z domem po podziale majątku?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 29.09.2020

Otrzymaliśmy z mężem działkę, na której wybudowaliśmy dom. Mój mąż spłaca raty kredytu hipnotycznego. Jak wygląda sprawa podziału majątku po rozwodzie i co będzie z domem? Czy sąd może pozwolić mieszkać mi z dziećmi w tym domu z obowiązkiem spłaty męża? Czy mąż może nie zgodzić się na takie rozwiązanie i po podziale majątku trzeba będzie sprzedać dom? Proszę o informację bo nie wiem co robić i nie wiem co będzie z domem po podziale majątku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co będzie z domem po podziale majątku?

Zgoda co do podziału majątku po rozwodzie

Należy wskazać, iż jeżeli po ewentualnym rozwodzie będą Państwo zgodni co do podziału majątku wspólnego, to opisana przez Panią opcja ze spłatą męża jest jak najbardziej zasadna.

Sądowy podział majątku rozwodników

W przypadku jednak sporu między Państwem i brakiem akceptacji męża w zakresie zaproponowanego sposoby podziału, konieczna będzie droga sądowa, gdzie to sąd ostatecznie zdecyduje o proponowanym sposobie podziału. Sąd ustala wartość majątku podlegającego podziałowi według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy (post. SN z 11.3.2010 r., sygn. akt IV CSK 429/09). W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków bez względu na inicjatywę dowodową uczestników postępowania (uchwała SN z 21.2.2008 r., sygn. akt III CZP 148/07).

 

O rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, a także rozliczenia nakładów i wydatków dokonanych przez każdego z małżonków (lub byłych małżonków) w okresie od ustania wspólności do chwili podziału majątku wspólnego (zob. post. SN: z 7.1.2009 r., sygn. akt II CSK 390/08; z 17.11.2011 r., sygn. akt IV CSK 93/11, i z 13.12.2013 r., sygn. akt III CZP 86/13).

Sposoby podziału majątku a sprzedaż domu

W piśmiennictwie, ze względu na treść art. 211 Kodeksu cywilnego, wskazuje się, że wśród metod podziału majątku wspólnego pierwszeństwo należy przypisać podziałowi fizycznemu, a więc podziałowi majątku (por. np. M. Sychowicz, w: Piasecki, Komentarz KRO, 2011, s. 300; E. Skowrońska-Bocian, w: Wierciński, Komentarz KRO, s. 435).

 

W świetle przywołanego unormowania, żądanie dokonania podziału w ten sposób jest wyłączone, gdy podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo też pociągałby za sobą istotną zmianę albo też znaczne zmniejszenie wartości rzeczy.

 

Kolejną możliwością – w przypadku sporu – jest możliwość podziału fizycznego, który może oznaczać przyznanie małżonkom poszczególnych przedmiotów o równoważnej wartości. Takie rozwiązanie eliminuje lub ogranicza konieczność orzekania o spłatach (post. SN z 20.9.2012 r., sygn. akt IV CSK 10/12). Jeżeli nie jest możliwy równy podział przedmiotów majątkowych, konieczne jest zasądzenie odpowiednich dopłat. Należy też zaznaczyć, że nie jest możliwe przyznanie określonych przedmiotów wbrew woli małżonka, niezależnie od powodów sprzeciwu (por. post. SN z 14.11.2012 r., sygn. akt II CSK 187/12). Jeżeli taki podział jest niemożliwy, to sąd – zgodnie z Pani wolą – może przyznać majątek na rzecz jednej osoby, z obowiązkiem spłaty lub w przypadku braku porozumienia dokonać sprzedaży majątki i proporcjonalnym podziale uzyskanej sumy. Najczęściej jednak spotykanym sposobem podziału jest podział wskazany przez Panią – jeżeli wiec posiada Pani możliwość spłaty męża w przyszłości – nawet w przypadku sporu i braku porozumienia – sąd zapewne orzeknie taki podział.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »