Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.12.2015

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1 (zwanej dalej „ustawą”) podatnikiem podatku dochodowego są zarówno spółki, które mają osobowość prawną, jak i spółki kapitałowe w organizacji.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności przez spółkę, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 1a ustawy terminy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, a więc również składania deklaracji CIT-2, uzależnione są od dnia, w którym dla spółki rozpoczął się rok podatkowy. Kluczowym jest więc określenie dnia rozpoczęcia działalności spółki, bowiem jak wskazano powyżej, dzień ten jest również pierwszym dniem roku podatkowego.

 

Mając na uwadze, że jako podatników podatku dochodowego ustawa wskazuje również spółki kapitałowe w organizacji, należy stwierdzić, że niekoniecznie musi być to dzień, w którym spółka uzyskała osobowość prawną (dniem, w którym zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka akcyjna uzyskują osobowość prawną, jest dzień, w którym spółka zostaje wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS).

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 161 § 1 Kodeksu spółek handlowych2, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki. Natomiast spółka akcyjna w organizacji, zgodnie z art. 323 § 1 K.s.h., powstaje z chwilą zawiązania spółki (co z kolei, zgodnie z art. 310 § 1 K.s.h., następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji).

 

Dzień powstania spółki kapitałowej w organizacji może być pierwszym dniem roku podatkowego, od którego liczone są terminy na złożenie deklaracji CIT-2, pod warunkiem jednak, że jest on jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności spółki. Mając na uwadze, że podatnikiem podatku CIT mogą być spółki w organizacji oraz treść art. 14 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3, zgodnie z którym spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców, należy również stwierdzić, że dniem rozpoczęcia działalności niekoniecznie musi być dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców. Najbezpieczniejsze wydaje się w tym przypadku stosowanie interpretacji organów podatkowych, według których dniem rozpoczęcia działalności jest dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

 

 

 

 

---------------------------------------------

1 Ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.12.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus VIII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki