.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża w okresie wypowiedzenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 15.03.2012

Kilka dni przed końcem okresu wypowiedzenia pracownica przedstawiła zaświadczenie lekarskie, że jest w ciąży, w którą zaszła podczas okresu wypowiedzenia. Czy słuszne było przywrócenie tej pani do pracy? Kiedy najwcześniej będę mogła ponownie wypowiedzieć jej umowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązujące przepisy prawa pracy przewidują specyficzną ochronę pracownicy w ciąży – również w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Jest to wyraz chęci ustawodawcy, aby zapewnić kobietom w ciąży środki materialne oraz komfort psychiczny.

 

Artykuł 177 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) przewiduje ochronę trwałości stosunku pracy pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Obejmuje on zakazem nie tylko dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę w czasie ciąży, lecz również rozwiązanie umowy w następstwie dokonanego już wypowiedzenia.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1995 r. (I PRN 23/95, OSNAPiUS 1995/22/276) zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. Jest to okres pomiędzy wręczeniem wypowiedzenia przez pracodawcę a momentem definitywnego rozwiązania stosunku pracy.

 

Zdarza się, że pracownica godzi się na rozwiązanie stosunku pracy, gdyż nie wie, że jest w ciąży. Pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, jeśli po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży, lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę.

 

Oznacza to, że jeżeli w chwili dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy pracownica nie była w ciąży, ale udowodni (dostarczając odpowiednie zaświadczanie lekarskie zgodnie z art. 185 K.p.), że w okresie wypowiedzenia, a najpóźniej w ostatnim dniu jego upływu, była w ciąży, wówczas wypowiedzenie nie może odnieść skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy o pracę. Należy bowiem przyjąć, że wypowiedzenie staje się bezskuteczne z chwilą stwierdzenia stanu ciąży w okresie wypowiedzenia.

 

Z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy pracodawca może rozwiązać z pracownicą w ciąży umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Może również rozwiązać z nią stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn przez nią zawinionych, np. z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu pracy – art. 52 K.p. (Sąd Najwyższy, wyrok z 29 marca 2001 r., I PKN 330/2000, OSNP 2003/1/11).

 

Nie ma innych możliwości wypowiedzenia umowy kobiecie w ciąży – potem ochrona trwa w trakcie urlopu wychowawczego. Jednakże po powrocie z urlopu macierzyńskiego, o ile pracownica nie złoży od razu wniosku o urlop wychowawczy – ma Pani prawo wypowiedzieć umowę o pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »