Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża w Niemczech

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 05.05.2014

Pracuję w Niemczech przez polskiego pośrednika. Byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, ale pracodawca mnie zwolnił i firma polska kazała mi wrócić do kraju, bo nie będą płacić za moje zakwaterowanie. Czy pośrednik ma do tego prawo? Czy możliwa jest w mojej sytuacji ciąża w Niemczech?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Grzegorz Gęborek

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przesłana przez Panią umowa nie jest umową o pracę ani też umową cywilnoprawną, na podstawie której wykonywana jest praca. Przedmiotem umowy jest usługa pośrednictwa z zakresie znalezienia pracy zagranicą dla osoby mającej być zrekrutowaną do pracy u zagranicznego pracodawcy.

 

Na podstawie tej umowy zleceniodawca (osoba mająca wyjechać do pracy) nie nawiązuje stosunku pracy, a jedynie agencja pośrednictwa zobowiązuje się do podjęcia czynności, które mają doprowadzić do zawarcia umowy z zagranicznym pracodawcą (czynności pośrednictwa).

 

„Podejmowanie pracy zagranicą u pracodawców zagranicznych odbywa się w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia oraz określonych w umowach międzynarodowych” (art. 84 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.).

 

Pracę u zagranicznego pracodawcy można podjąć:

 

  1. w drodze bezpośrednich uzgodnień dokonywanych przez osoby podejmujące pracę z pracodawcami zagranicznymi;
  2. za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia;
  3. za pośrednictwem agencji zatrudnienia prowadzącej działalność z zakresie pośrednictwa zatrudnienia.

 

Sytuacja z punktu a. jest prosta, pracownik bezpośrednio uzgadnia warunki z pracodawcą zagranicznym i podejmuje pracę. Sytuacja b. Pani nie dotyczy, pod uwagę należy wziąć sytuację c. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy „kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności [treść minimalna]:

 

1) pracodawcę zagranicznego;

2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

3) rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;

4) warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
5) obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;

6) zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;

7) kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:

 

  1. dojazd i powrót osoby skierowanej,
  2. wydanie wizy,
  3. badania lekarskie,
  4. tłumaczenia dokumentów;


8) informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy;

9) inne zobowiązania stron”.

 

Przesłana przez Panią umowa nie spełnia wymogów minimalnych wynikających z przytoczonego powyżej przepisu. Pośrednik, kierując Panią do konkretnego pracodawcy, powinien zawrzeć z Panią osobną umowę, w której powyższe kwestie powinny zostać określone. Mimo że w przesłaną umowę wpleciono częściowe postanowienia dotyczące kosztów (pkt 15: „z wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie potrącana co miesiąc należność za koszty noclegowo-transportowe”), to są one niewystarczające. Z tego zapisu wynika, że koszty noclegów miały być pokrywane z Pani wynagrodzenia. Problem powstaje w sytuacji, gdy Pani już tego wynagrodzenia nie otrzymuje, trudno wymagać od pośrednika, aby pokrywał koszty Pani noclegów i pobytu w Niemczech, jeżeli nie może ich potrącić z Pani wynagrodzenia i nie posiada żadnego zabezpieczenia. Z długiej strony warunki Pani powrotu czy ewentualnie pokrycia kosztów pobytu w Niemczech w przypadku utraty pracy z winy pracodawcy powinny zostać określone na piśmie. Dotyczy to też ciąży w Niemczech.

 

Pisze Pani, iż niemiecki pracodawca zwolnił Panią z powodu ciąży. Do umowy zawartej z niemieckim pracodawcą stosuje się niemieckie przepisy prawa pracy, w tym także przepisy dotyczące ochrony pracownicy w ciąży. Wypowiedzenie umowy o pracę (Kündigung) z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważne, jeżeli pracodawca wiedział, że jest Pani w ciąży lub dowiedział się w terminie dwóch tygodni od wręczenia wypowiedzenia (§ 9 Mutterschuztgesetz z 24.01.1952; dost. http://www.gesetze-im-internet.de/muschg/BJNR000690952.html).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus IX =

»Podobne materiały

Ciąża a wypowiedzenie umowy o pracę

Byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dnia 31 stycznia 2012 r. złożyłam wypowiedzenie, lecz nie wiedziałam wówczas, że jestem w ciąży. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia (do końca kwietnia br.). Pracodawca nie zamierza wycofać wypowiedzenia,

Pracownica w ciąży

Pewna pani pomaga w gabinecie stomatologicznym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Aktualnie pracownica jest w ciąży. W umowie jest napisane, że pracownica nie może pracować, jeśli będzie w ciąży. Ma to związek ze specyfiką pracy, która może zaszkodzić kobiecie w tym sta

Szczególna ochrona w okresie ciąży

Jestem nauczycielem kontraktowym, mam umowę na stałe. Jestem w ciąży. Otrzymałam wypowiedzenie warunków umowy o pracę – zmniejszenie etatu. Przyczyną jest zmiana planu nauczania. Dodam, że placówka liczy mniej niż 20 pracowników. Odmówiłam podpisania nowej umowy, ale dyrektor nie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »