.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezpłatny urlop wychowawczy a przejście na zwolnienie chorobowe

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 31.03.2010

Obecnie przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Zaszłam w ciążę i chciałabym przejść na zwolnienie chorobowe. Złożyłam więc w firmie wniosek o przerwanie urlopu. Czy tego dnia, w którym mam wrócić do pracy, mogę przedłożyć zwolnienie, czy muszę przepracować jeden dzień?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi na Pani pytanie pragnę wskazać, że zgodnie z prawem pracy, po upływie urlopu wychowawczego nie musi Pani wracać do pracy. Jest Pani obowiązana jedynie do powiadomienia pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

 

Zasady ogólne dotyczące sposobu zawiadamiania pracodawcy reguluje Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z jego treścią, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, zawiadomienia o nieobecności pracownik jest obowiązany dokonać osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

 

Odstępstwa od powyższych zasad mogą zostać ustalone u pracodawcy w układzie zbiorowym pracy bądź w regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ich uchwalania, na mocy art. 29 § 3 Kodeksu pracy jest obowiązany powiadomić w terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy o przyjętym sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

W uzupełnieniu powyższych informacji należy wskazać, że udanie się na zwolnienie chorobowe bezpośrednio po urlopie wychowawczym, a tym samym przekazanie pracodawcy informacji o nieobecności bez stawienia się w miejscu świadczenia pracy, zmniejsza ryzyko złożenia pracownikowi oświadczenia woli przez pracodawcę m.in. o wypowiedzeniu stosunku pracy. Dlatego też z punktu widzenia pracownika należy ten sposób uznać za wskazany.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »