Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża a zwolnienie z pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 25.04.2014

Przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym z powodu urazu nogi. Boję się, że pracodawca zwolni mnie po 3. miesiącu przebywania na zasiłku. Okazało się jednak, że zaszłam w ciążę. Czy teraz wciąż grozi mi zwolnienie z pracy? Czy muszę poinformować pracodawcę o ciąży?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

Przepis art. 177 Kodeksu pracy ustanawia ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz pracowników–ojców w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Odnosi się do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy o pracę na czas określony (w tym umów w celu zastępstwa nieobecnego pracownika), umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy oraz umowy o pracę na okres próbny zawartej na okres dłuższy niż jeden miesiąc.

 

W przypadku umów terminowych ochrona trwa co do zasady do upływu czasu ich obowiązywania. Jednak umowy o pracę na czas określony, umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy oraz umowy o pracę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, których termin rozwiązania na skutek upływu czasu przypadłby po upływie trzeciego miesiąca ciąży, z mocy prawa zostają przedłużone do dnia porodu. Reguła ta nie dotyczy umów o pracę zawartych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. Stosunek pracy ulegnie zatem zawsze rozwiązaniu, gdy termin zakończenia umowy przypada po porodzie, tzn. w okresie urlopu macierzyńskiego.

 

Ochrona kobiet trwa przez okres ciąży oraz przez okres korzystania z urlopu macierzyńskiego. Według Sądu Najwyższego dla ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wykazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy, istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie jednak z art. 185 § 1 Kodeksu pracy stan ciąży powinien zostać stwierdzony świadectwem lekarskim – dopiero po przedstawieniu owego świadectwa istnieje podstawa do korzystania przez pracownicę z uprawnień określonych w komentowanym przepisie, nawet jeśli już nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

 

Zakaz rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy i urlopu macierzyńskiego dotyczy wypowiedzenia (w tym również wypowiedzenia zmieniającego) oraz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownicę (art. 53 Kodeksu pracy), nawet jeżeli oświadczenie to zostało złożone jej w okresie przed zajściem w ciążę, a pracownica zaszła w ciążę w czasie biegu wypowiedzenia albo w okresie, gdy była ona już w ciąży, lecz o tym fakcie nie wiedziała (tak w szczególności wyrok SN z dnia 29 marca 2001 r., sygn. akt I PKN 330/00, OSNAPiUS 2003, nr 1, poz. 11, w którym uznano, że pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży, lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę), jak również wówczas, gdy pracownica poroniła przed upływem okresu wypowiedzenia.

 

Wobec powyższego powinna Pani zgłosić pracodawcy fakt bycia w ciąży, gdyż  gwarantuje on, że nie zostanie Pani wówczas zwolniona z pracy. Jeśli Pani tego nie zrobi, pracodawca będzie mógł rozwiązać z Panią stosunek pracy na podstawie art. 53 Kodeksu pracy i wówczas będzie Pani musiała w sadzie dochodzić swoich roszczeń związanych z ochroną, jaką daje ciąża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + 3 =

»Podobne materiały

Przedłużenie umowy na czas określony z pracownicą w ciąży

Nasza pracownica ma umowę zawartą na czas określony. Jest w ciąży. Termin porodu jest wyznaczony na ok. dwa miesiące po terminie wygaśnięcia umowy. Wiemy, że trzeba przedłużyć umowę do dnia rozwiązania. W jaki sposób? Czy przy pomocy aneksu do poprzedniej umowy? Kto wypłaca 16-tygodniowy zasiłe

 

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – czas pracy pracownicy w ciąży

Mam umowę o pracę od 1 czerwca tego roku. Wraz z nią musiałam podpisać szereg różnych oświadczeń, a wśród nich między innymi o tym, że nie będę korzystała z art. 138, 178, 188 Kodeksu pracy. Jak się dowiedziałam, dotyczą one kobiet w ciąży. Co to dla mnie oznacza? Czy firma może tak się obwarować o

 

Ciąża w Niemczech

Pracuję w Niemczech przez polskiego pośrednika. Byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, ale pracodawca mnie zwolnił i firma polska kazała mi wrócić do kraju, bo nie będą płacić za moje zakwaterowanie. Czy pośrednik ma do tego prawo? Czy możliwa jest w mojej sytuacji ciąża w Niemczech?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »