.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ciąża a wypowiedzenie umowy o pracę

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 13.03.2012

Byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dnia 31 stycznia 2012 r. złożyłam wypowiedzenie, lecz nie wiedziałam wówczas, że jestem w ciąży. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia (do końca kwietnia br.). Pracodawca nie zamierza wycofać wypowiedzenia, ja również tego nie chcę. Jakie mam szanse na świadczenia w okresie ciąży po upływie okresu wypowiedzenia i po urodzeniu dziecka? Czy mam szukać nowej pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W takiej sytuacji to nie pracodawca może wycofać wypowiedzenie, ale – Pani. Wszak według opisu to właśnie Pani złożyła wypowiedzenie, a nie pracodawca.

 

Pyta Pani o świadczenia, a więc: możliwość chorowania i 100% zasiłku chorobowego, urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, ewentualnie – urlop wychowawczy.

 

Co do zasady, przysługuje Pani (jako pracownicy) zasiłek chorobowy w razie zachorowania w okresie zatrudnienia.

 

Jak podaje ustawa o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa:

„Art. 1. 1. Świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690), zwanym dalej ubezpieczonymi”.

 

Istotny jest więc status pracownika. Bez niego nie ma owych uprawnień (poza pewnymi wyjątkami).

W okresie zatrudnienia podlega się ubezpieczeniu chorobowemu. Wraz z ustaniem stosunku pracy ubezpieczenie to wygasa.

 

„Art. 7. Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  1. nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
  2. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby”.


„Art. 11. 2. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:

  1. przypada w okresie ciąży (…)”.

 

Teoretycznie może Pani zachorować w kwietniu – będzie otrzymywała Pani zasiłek chorobowy (nie dłużej jednak niż przez 182 dni).

 

Według art. 180 § 1 Kodeksu pracy pracownicy przysługuje urlop macierzyński. Warunkiem skorzystania z prawa do niego jest bycie pracownikiem (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Brak statusu pracownika w dacie porodu lub na dwa tygodnie przed datą porodu uniemożliwia pójście na urlop macierzyński.

 

Urlop wychowawczy także związany jest z posiadaniem statusu pracownika. Jednak skorzystanie z niego jest możliwe w okresie do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. A więc to uprawnienie przed Panią – o ile znajdzie Pani pracodawcę.

 

Według Kodeksu pracy:

 

„Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia”.

Jak widać możliwości i uprawnienia nie są zbyt duże. Wobec powyższego wskazane jest poszukanie innej pracy (innego pracodawcy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus 5 =

11.03.2013

"W takiej sytuacji to nie pracodawca może wycofać wypowiedzenie, ale – Pani".
Tak. Ale pracodawca musi się na to zgodzić. A nie chce.

Judyta

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl