.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża a umowa na zastępstwo

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.01.2015

Aktualnie jestem zatrudniona na stanowisku nauczyciela w placówce samorządowej na podstawie umowy na zastępstwo. Od mojego pracodawcy dowiedziałam się, że osoba, którą zastępuję wraca za dwa miesiące. Czy w przypadku, gdy zajdę w ciążę przed planowanym powrotem zastępowanego pracownika i przedłożę zaświadczenie o ciąży to będę miała prawo do pobierania zasiłku chorobowego do końca ciąży? Czy moja umowa przedłuża się do dnia porodu? Jak wygląda wtedy sprawa z urlopem macierzyńskim i zasiłkiem macierzyńskim?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Konsekwencją posiadania przez Panią umowy na zastępstwo jest brak ochrony w przypadku zajścia w ciążę. Umowa po prostu wygasa z chwilą, gdy zastępowany pracownik powraca do pracy. Oznacza to, że nie będzie Pani przysługiwał urlop macierzyński po urodzeniu dziecka.

 

Kolejną kwestią jest prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego. W sytuacji, gdy w trakcie trwania stosunku pracy Pani stan zdrowia w ocenie lekarza nie pozwoli Pani na wykonywanie pracy i otrzyma Pani zwolnienie lekarskie, wówczas będzie Pani otrzymywała wynagrodzenie chorobowe:

– po upływie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

– pomiędzy poprzednim i obecnym okresem ubezpieczenia chorobowego nie nastąpiła przerwa dłuższa niż 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (wówczas oba okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu można zsumować),

– legitymuje się Pani co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy (art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

 

Jeżeli w trakcie trwającego zwolnienia lekarskiego Pani umowa rozwiąże się (powróci do pracy zastępowany pracownik), wówczas za część zwolnienia przypadającego po rozwiązaniu umowy wypłaci Pani zasiłek chorobowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy zasiłkowej i par. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określania dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. Nr 65, poz. 742 ze zm.).

 

A jeśli otrzymałaby Pani dalsze zwolnienie lekarskie, wówczas powinna je Pani dostarczyć bezpośrednio do oddziału ZUS, który wypłaci Pani za ten okres zasiłek chorobowy. Jednakże spieszę wyjaśnić, iż w takiej sytuacji nie będzie Pani miała prawa do zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

 

Podobnie kształtowałaby się Pani sytuacja, gdyby opiekujący się Panią lekarz orzekł niezdolność do pracy dłuższą niż 30 dni, powstałą w okresie nie dłuższym niż 14 dni od ustania stosunku pracy lub w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od ustania stosunku pracy w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. W takiej sytuacji ZUS również będzie Pani wypłacał zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy. Jednakże i w tym przypadku nie otrzyma Pani zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »