.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża a praca w przekształcanej spółce

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.07.2020

Jestem zatrudniona w spółce z o.o. na umowę o pracę na czas nieokreślony (ponad 5 lat stażu pracy w spółce). Zaszłam w ciąże pod koniec zeszłego roku. W tym roku planowane jest połączenie spółek z o.o. (spółka, w której pracuję, zostanie przekształcona, tj. włączona, w inną spółkę z o.o. – wszyscy pracownicy, umowy, majątek trwały itp.). Czy w związku z tym, iż księgowość zostanie zlikwidowana w momencie przejęcia (jestem pracownikiem księgowości), mogą mnie zwolnić z pracy, czy to z tytułu likwidacji stanowiska pracy (lub też wypowiedzenie zmieniające), czy też likwidacji spółki, która mnie zatrudnia w związku z przekształceniem? Czy jestem chroniona do momentu urodzenia dziecka/końca urlopu macierzyńskiego – mimo wszystko nie mogą mnie zwolnić ani dać gorszych warunków pracy? Nawet jeżeli nie zgodzę się na podpisanie wypowiedzenia zmieniającego, będzie miało skutek prawny? Jeżeli tak, to czy mogę wygrać sprawę w sądzie pracy o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach do momentu rozwiązania (urodzenia dziecka)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciąża a praca w przekształcanej spółce

Rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 177 ustawy Kodeks pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

 

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Co do zasady jeśli firma jest mała – i zatrudnia mniej niż 20 pracowników – nie ma możliwości wręczenia Pani wypowiedzenia zmieniającego aż do końca Pani urlopu macierzyńskiego.

Przyczyny wypowiedzenia niedotyczące pracownicy – przekształcanie spółki

Dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy pracownicy będącej w ciąży jest dopuszczalne tylko wyjątkowo, mianowicie gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a przyczyny wypowiedzenia nie dotyczą pracownicy (czyli na przykład następuje likwidacja stanowiska). W takiej sytuacji pracownicy w ciąży można wręczyć wypowiedzenie zmieniające dotyczące na przykład zmiany stanowiska.

 

Oczywiście od takiego wypowiedzenia może się Pani odwołać, ale sąd bada jedynie, czy faktycznie doszło do likwidacji stanowiska – jeśli tak, nie orzeknie na Pani korzyść.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego skutkować będzie rozwiązaniem stosunku pracy mimo ochrony. Ale wtedy otrzyma Pani prawdopodobnie odprawę (o ile nowe warunki były rażąco gorsze od poprzednich).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »