.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca w stresie - co zrobić?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 28.10.2018

Pracuję w pewnej firmie, jestem zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej. Umowa jest przedłużana co miesiąc, dwa. Przez cały okres zatrudnienia pracuję w stresie, jestem pod presją współpracownika, który bezustannie krzyczy. Na zatrudnionych razem ze mną kilku osób zostałem tylko ja, wszyscy odeszli po 2 tygodniach lub miesiącu. Kilka dni temu doszło pod wpływem ogromnego stresu do niegroźnego wypadku przy pracy. Zacząłem chodzić do psychiatry z powodu stresu. Czy mam jakiś wpływ na warunki pracy? Co zrobić ?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca w stresie - co zrobić?

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 943 ustawy Kodeks pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Działanie, które chcemy uznać za mobbing, może, ale nie musi, być sprzeczne z prawem w rozumieniu innych przepisów. Musi ono jednak być przynajmniej w pewnym sensie naganne, niemające usprawiedliwienia w normach moralnych lub zasadach współżycia społecznego.

 

W wyroku z dnia 5 października 2007 r. (sygn. akt II PK 31/07) Sąd Najwyższy uznał, że „nie każde bezprawne działanie pracodawcy wobec pracownika, nawet jeżeli w subiektywnym odczuciu pracownika świadczy o niechęci zwierzchnika wobec niego, może przez sam fakt bezprawności być zakwalifikowane jako mobbing. Z definicji mobbingu wynika bowiem konieczność wykazania nie tylko bezprawności działania, ale także jego celu (poniżenie, ośmieszenie, izolowanie pracownika) i ewentualnych skutków działań pracodawcy (rozstrój zdrowia)”.

 

Wobec powyższego należy podkreślić, że Pana pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się do pracodawcy z oświadczeniem, że zachowanie współpracownika może nosić znamiona mobbingu i w przypadku niepodjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji – Pan podejmie kroki prawne.

 

Proszę wziąć pod uwagę, że sąd zazwyczaj nie rozpatruje spraw o mobbing bez orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu (chodzi tu o zapis w historii choroby od psychiatry). 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl