Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Chwila zatarcia skazania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.03.2014

Dnia 1.09.2006 r. zostałem skazany wyrokiem sądu na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 5 lat, karę grzywny, 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i nawiązkę. Wyrok uprawomocnił się 11.09.2006 roku. Kiedy nastąpi chwila zatarcia skazania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż został Pan skazany wyrokiem karnym na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 5 lat i karę grzywny. Nadto orzeczono wobec Pana środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Wyrok uprawomocnił się w dniu 11.09.2006 roku.

 

Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

 

W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania, z zastrzeżeniem art. 76 § 2.

W Pana przypadku istotna jest treść art. 76 Kodeksu karnego, zgodnie z którym:

 

„§ 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

 

§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5”.

 

Innymi słowy jeżeli wyrok uprawomocnił się 11 września 2006 roku, to od dnia następującego po tym dniu należy doliczyć okres 5 lat i 6 miesięcy i będzie to chwila zatarcia skazania. Przyjmując, iż okres próby upłynął pozytywnie, zatracie skazania winno nastąpić z dniem 12 marca 2012 r. W treści KRK wynika, iż orzeczono wobec Pana także środek karny w postaci nawiązki, którego Pan, jak mniemam, nie zapłacił. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania, z zastrzeżeniem art. 76 § 2. Innymi słowy konieczne jest zapłacenie owych 700 zł tytułem nawiązki na rzecz określonego organu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus pięć =

»Podobne materiały

Czy w moim przypadku nastąpiło zatarcie skazania?

W roku 2001 zostałem skazany na 3 lata w zawieszeniu na 5 lat za jazdę po pijanemu. Czy moja kara ulegnie zatarciu? Jeżeli tak, to kiedy? To dla mnie ważne, bo nie wiem, co wpisywać w kwestionariuszach osobowych ubiegając się o pracę, czy powinienem pisać, że nie byłem karany?

 

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania?

Zostałem skazany za jazdę pod wpływem alkoholu na karę grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów przez okres 1 roku, podanie wyroku do publicznej opinii i wpłatę odpowiedniej kwoty na jedną z fundacji. Wszystkie formalności związane z wyrokiem wykonałem w terminie i niedawno odzyskałem uprawnien

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »