Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroba podczas trwania wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 01.12.2009

Jestem obcokrajowcem i legalnie pracowałem w Polsce półtora roku. Chcę wrócić na stałe do swojego kraju, więc złożyłem wypowiedzenie w firmie. Miałem umowę na czas określony (5 lat), a okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie. W międzyczasie zachorowałem i lekarz dał mi na razie zwolnienie na miesiąc, a pewnie przedłuży je nawet do 3. Co więc z wypowiedzeniem? W moim kraju jest tak, że okres wypowiedzenia przedłuża się do czasu zakończenia zwolnienia lekarskiego. I jak to jest z ubezpieczeniem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Choroba podczas trwania wypowiedzenia umowy o pracę

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę złożone przez pracownika w czasie zwolnienia chorobowego

Z pytania wynika, że została zawarta umowa o pracę na czas określony, w której zastrzeżono możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

Zgodnie z art. 30 § 1 K.p. umowa o pracę rozwiązuje się m.in. przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawową i najczęściej stosowaną formą rozwiązania stosunku pracy.

 

Pracownik (w odróżnieniu od pracodawcy) może złożyć oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem w dowolnym momencie trwania zatrudnienia, np. w trakcie zwolnienia lekarskiego podczas urlopu wypoczynkowego, jeżeli rodzaj umowy pozwala na jej wypowiedzenie.

Czy zwolnienie chorobowe ma wpływ na bieg terminu wypowiedzenia umowy o pracę?

Zwolnienie chorobowe nie ma w tym wypadku wpływu na bieg terminu wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie bowiem rozpoczyna swój bieg z chwilą, gdy druga strona może się z nim zapoznać. Bieg ten nie zostaje wstrzymany przez zwolnienie chorobowe pracownika. W Kodeksie pracy nie ma bowiem przepisu o tym, że bieg terminu wypowiedzenia ulega wstrzymaniu na czas przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim.

 

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie umowa o pracę zostaje rozwiązana po okresie ściśle określonym w wypowiedzeniu.

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy kończy się w sobotę (art. 30 § 21 K.p.), przy czym bieg tego okresu rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu oświadczenia woli drugiej stronie stosunku pracy (art. 111 § 2 K.c. przez art. 300 K.p.).

 

Pod pojęciem „złożenia oświadczenia woli drugiej stronie stosunku pracy” należy rozumieć moment (dzień), w którym ta strona zapoznała się z nim w związku z bezpośrednim przekazaniem lub otrzymała pocztą pismo o wypowiedzeniu umowy o pracę.

 

Jeśli chodzi o kwestię ubezpieczenia, to wyjaśniam, co następuje.

Czy rozwiązanie umowy o pracę powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego?

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczenie to trwa od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Zatem rozwiązanie umowy o pracę powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego. Nie oznacza to jednak, że po utracie pracy nie można otrzymać świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Warto wiedzieć, że na ustalenie prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia chorobowego) nie ma wpływu przyczyna rozwiązania stosunku pracy.

Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego można nabyć w dwóch sytuacjach:

 

  1. gdy niezdolność do pracy powstanie podczas zatrudnienia i trwa po ustaniu stosunku pracy,
  2. gdy niezdolność do pracy powstanie już po rozwiązaniu umowy.

 

Jeżeli pracownik zachoruje w czasie trwania stosunku pracy i choruje bez przerwy po jego rozwiązaniu, wówczas pracodawca, który jest płatnikiem świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wypłaca pracownikowi należne świadczenie – wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy albo zasiłek chorobowy – do dnia rozwiązania umowy o pracę włącznie.

 

Natomiast po ustaniu ubezpieczenia (rozwiązaniu umowy o pracę) zasiłek ustala i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + VI =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki