.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 23.10.2019

Od 5 maja do 30 września byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby kręgosłupa. od 1 października do 3 listopada nadal nie byłam zdolna do pracy z powodu depresji, lekarz wypisał mi L4. 6 listopada stawiłam się na badania u lekarza medycyny pracy, który nie wyraził zgody na podjęcie przeze mnie pracy. Otrzymałam L4 do 13 listopada ponownie na kręgosłup, ponieważ lekarz medycyny pracy potrzebował do wydania decyzji opinii specjalistów. Opinie były dobre i 14 listopada podjęłam ponownie pracę. Dzień później zostałam wysłana na zaległy urlop do 6 grudnia. Niestety moja depresja nie dała za wygraną i od 5 grudnia do dnia dzisiejszego jestem na zwolnieniu chorobowym. Czy będę miała wypłacany zasiłek chorobowy na zwolnienia do 5 grudnia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego

Fot. Fotolia

Co do zasady, jeśli u pracownika wystąpi niezdolności do pracy w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim – urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu z mocy prawa. Przyczyny powodujące przerwanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego, które zostały wymienione w art. 166 Kodeksu pracy (K.p.) stanowią zamknięty katalog i należą do niego:

 

1) czasowa niezdolność do pracy w skutek choroby,

2) odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,

3) odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

4) urlop macierzyński.

 

Choroba powinna być potwierdzona zwolnieniem lekarskim, a pracodawca powinien zostać o niej niezwłocznie poinformowany. Nowy termin urlopu wypoczynkowego musi ponownie zostać ustalony wspólnie z pracodawcą i oznacza konieczność wypełnienia kolejnego wniosku urlopowego.

 

W przypadku choroby podczas urlopu wypoczynkowego, pracownik otrzyma rekompensatę za cały okres, jaki obejmuje zwolnienie lekarskie. Zasiłek chorobowy przysługuje generalnie osobom, które stały się niezdolne do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek przysługuje więc za każdy dzień niezdolności do pracy, a podstawą jego otrzymania jest ww. zwolnienie lekarskie. Nie ma przy tym znaczenia, ile trwała Pani niezdolność do pracy – nawet więc jednodniowa niedyspozycja zostaje odliczona od całości urlopu.

 

Za wykorzystaną część urlopu wypoczynkowego otrzymać zatem powinna Pani wynagrodzenie urlopowe, natomiast za czas niezdolności do pracy – wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Powinna Pani wspólnie z pracodawcą ustalić, kiedy wykorzysta Pani część urlopu, którą obejmuje zwolnienie lekarskie – czyli 5-6 grudnia.

 

 

Proszę pamiętać, że nie może Pani automatycznie przedłużyć już rozpoczętego urlopu o dni niewykorzystane z powodu choroby. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 2000 r. I PKN 121/00, stwierdził, że samo zawiadomienie pracodawcy o rozpoczęciu zaległego urlopu wypoczynkowego nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy.

 

Oznacza to, że gdy z przyczyn niezależnych od pracownika nie może on wykorzystać całości lub części urlopu, ten powinien zostać przesunięty na inny termin lub przerwany i wykorzystany w późniejszym terminie. Przepisy wprost wskazują te sytuacje. Zgodnie z art. 168 K.p. – niewykorzystaną część urlopu pracodawca powinien udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Wynagrodzenie urlopowe wypłaca pracodawca. Wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 33 dni kalendarzowe w roku (w przypadku pracownika w wieku powyżej 50 lat jest to 14 dni) również wypłaca pracodawca. Natomiast zasiłek chorobowy począwszy od 34 dnia (lub odpowiednio od 15-go dnia) niezdolności do pracy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Proszę również pamiętać, że przerwa w urlopie może spowodować konieczność zwrotu świadczenia urlopowego. Świadczenie urlopowe wypłaca się bowiem za 14 dni urlopu i to przed jego rozpoczęciem. Dlatego przerwa w wypoczynku powoduje konieczność zwrotu świadczenia urlopowego. Niemniej wypłacone już świadczenie można także zaliczyć na poczet następnego 14-dniowego urlopu. Oczywiście ma Pani prawo nie zgodzić się na oddanie pieniędzy ani nie planować już wypoczynku. W takim przypadku szefowi pozostaje droga sądowa (jako ostateczność) albo zaliczenie świadczenia z 2018 r. jako wypłaconego za rok następny (2018) i za 14-dniowy urlop, który pracownik wykorzysta w kolejnych 12 miesiącach.

 

Do jednego okresu zasiłkowego wliczamy okresy niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy z tego samego powodu nie przekraczała 60 dni. Lekarz leczący powinien wpisać na druku zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA kod literowy „A”. Przerwa w niezdolności do pracy z powodu choroby trwająca dłużej niż 60 dni powoduje rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego i nie ma znaczenia, czy niezdolności przed i po przerwie są spowodowane tą samą czy inną chorobą. Jeżeli jednak są wątpliwości, czy w przerwie w niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, trwającej ponad 60 dni, ubezpieczony odzyskał zdolność do pracy, należy zasięgnąć opinii lekarza leczącego. Inna choroba to nowy okres zasiłkowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »