Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Chcąc pomóc pracownicy w ciąży, dałem fikcyjną umowę o pracę

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.06.2015

Kilka lat temu zatrudniłem pracownicę, umowę miała na pół roku, jednak zaszła w ciążę i poprosiła mnie o jej przedłużenie – zgodziła się przez ten czas pokrywać wszystkie koszty, czyli ewentualne koszty ZUS, US. Oczywiście skończyło się tylko na obietnicy, zaszła w kolejną ciążę... Obecnie dostałem od niej wypowiedzenie umowy o pracę, ponieważ kończy się jej urlop wychowawczy. Wymaga ode mnie dodatkowej zapłaty za wszystkie przysługujące jej 49 dni zaległego urlopu oraz dochodzi koszt opłacenia ZUS-u. Czy ja mogę coś w tej sprawie zrobić? Chciałem pomóc pracownicy w ciąży, dlatego dałem fikcyjną umowę o pracę, czy teraz muszę płacić? Co grozi mi jako pracodawcy za wypisanie fikcyjnej umowy, której tak naprawdę by nie było, gdyby nie ciąża pracownicy i jej prośba?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

Podsumowując, gdyby Pan nie podpisał kolejnej umowy z pracownicą ze względu na ciążę – umowa na czas określony i tak uległaby przedłużeniu do dnia porodu. Jednakże Pan zawarł kolejną – wiążącą Pana umowę.

 

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

 

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

Jednym słowem, jeśli podpisał Pan umowę o pracę z pracownicą, to nawet jeśli ta pracownica faktycznie nie wykonywała pracy, gdyż przebywała w tym czasie na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym – umowa ta obowiązuje i wynikają z niej różne obowiązki dla Pana, takie jak wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownicy.

 

Jeśli uzgodnienia o opłacaniu składek były tylko uzgodnieniami ustnymi – to na Panu ciąży obowiązek opłacenia składek ZUS.

 

Pracodawca, który nieterminowo opłaca składniki ubezpieczeniowe zobowiązany jest do uregulowania zaległości wraz z odsetkami. Dodatkowo ponosi on także koszty świadczeń medycznych udzielonych pracownikowi w okresie, gdy składki nie były płacone. Z obowiązku tego nie zwalnia pracodawcy uregulowanie zaległych składek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »