Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Charakter testamentu holograficznego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 06.08.2014

Testament holograficzny to testament sporządzony przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym. Dla jego ważności wymagane jest spełnienie przesłanek wskazanych w Kodeksie cywilnym. Testament taki jest jedną ze zwykłych form testamentu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Charakter testamentu holograficznego, czyli własnoręcznego, określa art. 949 Kodeksu cywilnego1. Zgodnie z powyższym przepisem testamentem holograficznym jest testament:

 

1) sporządzony w całości pismem ręcznym,

2) podpisany przez spadkodawcę,

3) opatrzony datą.

 

Do ważności testamentu holograficznego wymagane jest spełnienie wszystkich powyższych przesłanek z wyjątkiem opatrzenia datą, pod warunkiem jednak, że brak daty nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Wykluczone jest sporządzenie testamentu holograficznego pismem maszynowym lub na komputerze, a następnie jego podpisanie, jednak i tutaj – zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego2 – wyjątek stanowi opatrzenie datą.

 

Testament holograficzny jest – obok testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego i testamentu allograficznego (ustnego, zawierającego oświadczenie złożonego wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego, w obecności co najmniej dwóch świadków) – jedną ze zwykłych form testamentu. Oprócz warunków wskazanych powyżej, określających charakter testamentu holograficznego, konieczne jest także spełnienie przesłanek przewidzianych w art. 945 K.c. dla wszystkich form testamentu. Testament holograficzny, aby był ważny, nie może być mianowicie sporządzony:

 

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

 

Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

 

Testament holograficzny, tak jak każdy inny testament, może zostać odwołany lub zmieniony. Nie ma przy tym znaczenia forma testamentu zmieniającego rozporządzenie testatora na wypadek śmierci. Przykładowo testament holograficzny można odwołać testamentem allograficznym, a testament sporządzony w formie aktu notarialnego – testamentem holograficznym. Ponadto testament holograficzny może zostać odwołany w wyniku dokonanego przez spadkodawcę:

 

  1. zniszczenia testamentu,
  2. pozbawienia testamentu cech, od których zależy jego ważność, bądź też
  3. wprowadzenia w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2004 r. (sygn. akt I CK 306/04)


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.08.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - V =

 

»Podobne materiały

Testament własnoręczny

Artykuł omawia jeden z rodzajów testamentu, tj. testament własnoręczny.

 

Ogłoszenie testamentu

Artykuł omawia procedurę sądowego otwarcia i ogłoszenia testamentu.

 

Testament allograficzny

W artykule zostały omówione zagadnienia związane ze specyficzną formą testamentu, jaką jest testament allograficzny – czyli oświadczenie ustne spadkodawcy spisane w formie protokołu.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »