Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.11.2014

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe, które uprawnia do używania lokalu oraz rozporządzania tym prawem. W obowiązującym stanie prawnym nie ma już możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jednak nadal przysługuje ono części osób, które odpowiednie umowy ze spółdzielniami zawarły przed 31 lipca 2007 r.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z uchylonym już art. 171 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych1 przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Prawo to mogło być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. Przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może być samodzielny lokal mieszkalny (lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest również pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki), ale także lokale o innym przeznaczeniu.

 

Uchylenie powyższej regulacji, które nastąpiło 31 lipca 2007 r. oznacza, że umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie mogą być na dzień dzisiejszy zawierane, jednak w mocy pozostają umowy zawarte przed tą datą. Brak podstaw prawnych do zawierania umów ustanawiających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu pomiędzy spółdzielniami i lokatorami nie oznacza, że prawo to nie może być przeniesione na inne osoby przez osoby, które je posiadają. Zgodnie z art. 244 § 1 Kodeksu cywilnego2 oraz pozostającym w mocy art. 172 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu, będące ograniczonym prawem rzeczowym, jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany i powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. Przedmiotem zbycia może być również ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W takim przypadku pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Możliwość ustanawiania spółdzielczego prawa własnościowego została zniesiona przede wszystkim z uwagi na nadużycia zarządów wielu spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności bezprawne działania polegające na dezinformowaniu członków spółdzielni o możliwości ustanawiania prawa odrębnej własności lokali. Potrzebę likwidacji instytucji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zauważył również Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 29 maja 2001 r.3 zauważył potrzebę „usunięcia skutków regulacji, mającej w przeszłości realizować cele obce społecznej gospodarce rynkowej, której podstawą jest własność prywatna”, stwierdzając jednocześnie, że dążenie do likwidacji tego prawa posiada legitymację konstytucyjną.

 

Obowiązująca ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych daje osobom uprawnionym do lokalu z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu możliwość ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu. Następuje to na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, jednak pod warunkiem dokonania przez nią:

 

1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat statutowych przeznaczonych w szczególności na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ten lokal.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

3 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2001 r. (sygn. K 5/01)Stan prawny obowiązujący na dzień 10.11.2014

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + cztery =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »