Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Charakter prawny urlopu macierzyńskiego – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 14.03.2011

W artykule przeanalizowano zagadnienia wskazujące na charakter prawny urlopu macierzyńskiego. Poddano analizie prawo pracownicy do zrzeczenia się części urlopu macierzyńskiego w kontekście przepisów Kodeksu pracy i Konwencji Nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macierzyństwa.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Urlop macierzyński to uprawnienie pracownicze przysługujące w pierwszym rzędzie kobiecie, przeznaczone na przygotowanie się do porodu i jego odbycie, a także na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz zapewnienie opieki dziecku w pierwszych tygodniach życia.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym tę problematykę jest ratyfikowana przez Polskę Konwencja Nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana) z 1952 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 16, poz. 99).

 

Z Konwencji nr 103 wynika, że kobieta, do której stosuje się postanowienia tego aktu prawnego, ma prawo do urlopu macierzyńskiego po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przypuszczalną datę porodu (art. 3 ust. 1).

 

Przysługujący urlop macierzyński nie może być krótszy niż 12 tygodni, z tym że część urlopu ma być obowiązkowo wykorzystana po porodzie (art. 3 ust. 2). Art. 3 ust. 3 Konwencji Nr 103 przewiduje, że okres urlopu, który powinien być wykorzystany obowiązkowo po porodzie, zostanie określony przez ustawodawstwo krajowe, jednak nie może on być w żadnym razie krótszy niż sześć tygodni.

 

Wskazana Konwencja, jako ratyfikowana przez Polskę, stanowi zgodnie z art. 91 Konstytucji RP źródło prawa powszechnie obowiązującego i ma pierwszeństwo stosowania na wypadek kolizji z ustawą zwykłą.

 

Przepisy Konwencji Nr 103 mają więc istotne znaczenie przy dokonywaniu interpretacji przepisów prawa krajowego ze względu na fakt, że regulacja krajowa nie może być dla pracownicy mniej korzystna od tych przepisów prawa międzynarodowego.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Z przytoczonych zapisów Konwencji Nr 103 wynika, że urlop macierzyński ma złożony charakter. Z jednej strony jest to uprawnienie pracownicze do stosownego zwolnienia od pracy wraz z prawem do odpowiedniego świadczenia pieniężnego, a z drugiej strony jest on obligatoryjnym okresem przypadającym po porodzie przeznaczonym na regenerację sił fizycznych i psychicznych pracownicy, w wymiarze określonym przez ustawodawstwo krajowe, nie krótszym jednak niż 6 tygodni.

 

Ten dualistyczny charakter urlopu macierzyńskiego ma istotne znaczenie przy prawidłowej wykładni przepisów Kodeksu pracy dotyczących problematyki urlopów macierzyńskich.

 

Art. 180 § 1 K.p. przyznaje pracownicy prawo do urlopu macierzyńskiego w określonym wymiarze, traktując ten urlop jako uprawnienie. W myśl art. 180 § 5 K.p. pracownica po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

 

Na tle tego przepisu podnoszone są tezy wykładniowe, jakoby pracownica tylko w tym przypadku miała prawo zrezygnować z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przypadającego po porodzie.

 

Ten wymiar 14 tygodni, jak się wydaje, niektórzy komentatorzy uznają jako część urlopu, która obowiązkowo musi być wykorzystana po porodzie, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 Konwencji Nr 103.

 

E. Maniewska i K. Jaśkowski uważają, że pracownica nie może zrzec się prawa do urlopu macierzyńskiego ze względu na jego funkcję ochronną, a także pośrednio ze względu na zakaz wyrażony w art. 152 § 2 K.p. Twierdzą, że skoro prawo zakazuje zrzeczenia się urlopu wypoczynkowego, to tym bardziej należy uznać niedopuszczalność zrzeczenia się prawa do urlopu macierzyńskiego.

 

Autorzy ci stoją zatem na stanowisku ścisłego stosowania przepisów działu ósmego K.p. w sposób pozbawiający pracownicę możliwości korzystania, bądź nie, z jej uprawnienia (por. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz do art. 180 K.p. (w:) „Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem”, Tom I, LEX, 2009, wyd. VII).

 

L. Mitrus, komentując art. 180, stwierdza, że urlop macierzyński jest uprawnieniem niezbywalnym, nie podaje jednak na tę okoliczność żadnego uzasadnienia (por. L. Mitrus, Komentarz do art. 180 (w:) „Kodeks pracy 2010. Komentarz” pod red. B. Wagner, Gdańsk 2010 r., str. 837).

 

Moim zdaniem, tego rodzaju kierunki wykładni nie są poprawne. Problematyka ta wymaga wszechstronnego przeanalizowania na tle zarówno prawa krajowego jak i międzynarodowego, a także w świetle zasad wynikających z Konstytucji RP, któremu to celowi służy niniejsze opracowanie.

 

Odnosząc się do powyżej zarysowanych kierunków wykładniowych, zasadniczo z nimi się nie zgadzam, gdyż uważam, że prezentowane poglądy nie odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, ani nie znajdują uzasadnienia logicznego.

 

Rozpocznę od tego, że urlop macierzyński, podobnie jak urlop wypoczynkowy, stanowi uprawnienie pracownika. Prawo do takiego świadczenia oznacza z założenia możliwość dysponowania tym uprawnieniem w określonym zakresie.

 

Urlop wypoczynkowy, z mocy art. 152 § 2 K.p. został ograniczony w zakresie możliwości dowolnego dysponowania nim, poprzez bezwzględnie dwustronnie obowiązujące stwierdzenie ustawodawcy, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 

W pozostałym zakresie pracownik nie jest ściśle skrępowany sposobem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, ponieważ de lege lata nie ma już przepisów, które stanowiłyby takie ograniczenia, jak to miało miejsce niegdyś.

 

Słowem, cecha charakteryzująca urlop wypoczynkowy jako świadczenie pracownika nadaje jednocześnie pracownikowi możliwość decydowania w granicach obowiązującego porządku prawnego o sposobie realizacji tego uprawnienia.

 

Urlop macierzyński nie jest objęty postanowieniem mówiącym o braku możliwości jego zrzeczenia się, o czym będzie jeszcze niżej mowa, toteż sposób realizacji tego prawa w znacznej mierze zależy od samej pracownicy, która z tego uprawnienia korzysta.

 

Poprawny sposób scharakteryzowania urlopu macierzyńskiego jako uprawnienia pracownicy nadającego jej możliwość dysponowania swoim prawem jest ograniczone pewnymi regułami, uregulowanymi postanowieniami o charakterze dwustronnie bezwzględnie obowiązującym, czyli takimi, od których nie może być żadnych odstępstw.

 

Takim postanowieniem jest obowiązek wykorzystania minimalnego wymiaru urlopu macierzyńskiego po porodzie, który to wymiar Konwencja Nr 103 określa na 6 tygodni, dając możliwość prawu krajowemu na podwyższenie tej wielkości.

 

Obowiązkowy wymiar urlopu macierzyńskiego przewidziany w Konwencji ma charakter ochronny ze względu na potrzebę regeneracji sił fizycznych i psychicznych po porodzie i dlatego reguła ta przybiera postać przepisu bezwzględnie dwustronnie obowiązującego.Stan prawny obowiązujący na dzień 14.03.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 3 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »