Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Charakter prawny testamentu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.11.2013

Sporządzenie testamentu jest jedynym sposobem, w który można rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać rozporządzenie majątkiem tylko jednej osoby, która w chwili jego sporządzania musi być w pełni świadoma jego konsekwencji.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Charakter prawny testamentu określa Kodeks cywilny1. Sporządzenie testamentu jest jednostronną czynnością prawną, która może zostać dokonana tylko przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych (a więc osobę pełnoletnią, która nie została chociażby częściowo ubezwłasnowolniona).

 

Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

 

Spadkodawca może w testamencie ustanowić spadkobiercę lub spadkobierców, jednak nie jest to konieczne dla ważności testamentu. Rozporządzenie na wypadek śmierci może bowiem zawierać, bez wskazywania konkretnych spadkobierców, zapis zwykły, zapis windykacyjny lub polecenie.

 

Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego, formie pisemnej, lub nawet ustnej w obecności świadków. Jednak dla jego ważności, niezależnie od formy sporządzenia, spełniony musi być szereg przesłanek. Nieważny jest mianowicie testament, który został sporządzony:

 

  1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli przez spadkodawcę;
  2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  3. pod wpływem groźby.

 

Powołanie spadkobiercy w testamencie

 

Spadkodawca może w testamencie powołać jedną lub kilka osób do całości lub części spadku, określając przypadające poszczególnym spadkobiercom części spadku lub tego nie robiąc (w takim przypadku dziedziczą oni w częściach równych).

 

Testamentem można również powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą (tzw. podstawienie).

 

Powołanie do spadku na mocy testamentu nie może nastąpić z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Nawet jeżeli spadkodawca zastrzegł warunek lub termin w testamencie, to zastrzeżenie to uważane jest za nieistniejące. Wyjątkowo, jeżeli z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez zastrzeżenia warunku lub terminu spadkobierca nie zostałby powołany, może to nawet powodować nieważność powołania spadkobiercy.

 

Zapis zwykły i windykacyjny

 

Spadkodawca może testamentem zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). Testament może się więc ograniczyć nawet do samego zapisu, nie ma konieczności wskazywania w nim spadkobierców testamentowych. Zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu, jednak zapis zwykły może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

 

W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

 

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

 

  1. rzecz oznaczona co do tożsamości,
  2. zbywalne prawo majątkowe,
  3. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
  4. ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

 

Polecenie

 

Spadkodawca może również w testamencie zobowiązać spadkobiercę lub zapisobiercę do oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Polecenie może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy i polegać np. na organizowaniu w pewnych okresach czasu imprez charytatywnych, czy porządkowaniu grobu spadkodawcy.

 

 

 

 

______________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.11.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus zero =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki