Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Celowe zaniżanie etatu

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.03.2017

Obecnie jestem zatrudniony w urzędzie skarbowym na cały etat, lecz przez 15 lat pracowałem na 1/3 etatu, pracując ponad 8 godzin dziennie, dodatkowo soboty i niedziele. Łatwo to udowodnić. Czy możliwe jest wystąpienie do sądu o ekwiwalent za celowe zaniżanie etatu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 151 ustawy Kodeks pracy „praca godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy”.

 

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek albo dzień wolny od pracy udzielany na wniosek pracownika.

 

Przepisy Kodeksu przewidują jednak częściowo odrębne zasady pracy w godzinach nadliczbowych dla pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

 

Praca w godzinach nadliczbowych stanowi jeden z obowiązków pracownika. Jest ona wykonywana na polecenie pracodawcy i jest dopuszczalna w razie „szczególnych potrzeb pracodawcy”. Przy tym nieuzasadniona okolicznościami faktycznymi odmowa pracy w godzinach nadliczbowych może spotkać się z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika w postaci kary porządkowej (upomnienie lub nagana) lub nawet wypowiedzenia umowy o pracę.

 

W sytuacji pracy ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze oraz określony w art. 1511 Kodeksu pracy dodatek w wysokości 100% lub 50% wynagrodzenia. Dodatek w wysokości 100% zwykłego wynagrodzenia przysługuje za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych w porze nocnej; w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz w dniu wolnym dla pracownika udzielonym mu w zamian za pracę w niedzielę lub święto. Ponadto pełna wysokość dodatku przysługuje w przypadku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy. Dodatek w wysokości 50% będzie przysługiwał w pozostałych przypadkach.

 

Roszczenie o wynagrodzenie oraz dodatek ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od daty wymagalności. Roszczenie to staje się wymagalne z datą, w której powinno być wypłacone, czyli przeważnie z datą wypłaty za dany miesiąc pracy, w którym wystąpiły godziny nadliczbowe.

 

Podsumowując – prawo pracy nie przewiduje ekwiwalentu za celowe zaniżanie etatu. Jednak jeśli świadczył Pan pracę w wymiarze przekraczającym obowiązujące Pana normy, należało się Panu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Niestety – prawo do dochodzenia tego świadczenia przed sądem przedawniło się po 3 latach od dnia, w którym miał Pan za nie otrzymać wynagrodzenie. Oznacza to, że może Pan dochodzić wynagrodzenia za godziny nadliczbowe jedynie za ostatnie 3 lata, ale nie za cały okres 15 lat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus VII =

»Podobne materiały

Czterodniowy tydzień pracy po 10 godzin dziennie

Pracuję na pełny etat (40 godzin tygodniowo). Sytuacja zmusiła mnie do posiadania całego dnia wolnego w tygodniu. Wyczytałem w Kodeksie pracy, że jest możliwość pracy np. przez 4 dni po 10 godzin dziennie. Mój kierownik początkowo się zgodził na takie rozwiązanie, po czym zmienił nagle zdanie, tłuma

 

Jak liczyć godziny pracy w nocy, niedziele i w święta?

Pracuję w hotelu w systemie 2/2, czyli 2 dni pracy i 2 dni wolnego, co miesiąc dostaje liczbę godzin do „wyrobienia” – czasem jestem na „plusie”, czasem na „minusie”. Pracuję 2 weekendy w miesiącu, czasem nawet święta – w zależności, jak przypadnie gra

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »