.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Były chłopak nie chce oddać pieniędzy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.06.2015

Pożyczyłam pieniądze byłemu chłopakowi. Podpisaliśmy umowę, w której zobowiązał się, że będzie regularnie spłacał pożyczkę. Do tej pory nie oddał mi ani grosza. Co mam zrobić, żeby odzyskać moje pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ma Pani potwierdzone pismem zobowiązanie Pani byłego chłopaka do zwrotu pożyczki. To połowa sukcesu.

 

Zgodnie z art. 720 § 2 K.c. umowa pożyczki, której wartość jest wyższa niż pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Forma ta została zastrzeżona dla celów dowodowych (art. 74 § 1 K.c.). Niezachowanie jej oznacza, że nie będzie dopuszczalny w razie sporu dowód z przesłuchania świadków ani stron na fakt dokonania czynności, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę, albo jeżeli fakt dokonania pożyczki będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma lub też przeprowadzenie tych dowodów sąd uzna – ze względu na szczególne okoliczności – za konieczne. Przeprowadzenie wymienionych dowodów będzie możliwe także w przypadku zaginięcia, zniszczenia lub zabrania przez osobę trzecią dokumentu obejmującego umowę pożyczki (art. 246 K.p.c.). Przedstawionym rygorom podlegają także pożyczki tzw. grzecznościowe. Niemniej zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie zwraca się uwagę, że właśnie w stosunkach między osobami, które darzą się szczególnym zaufaniem, wynikającym ze stosunków osobistych, zwłaszcza rodzinnych, rygory wynikające z wymogu formy ad probationem powinny być łagodzone (uchwała SN z dnia 8 sierpnia 1986 r., III CZP 45/86, OSN 1987 r., nr 7, poz. 95; glosa A. Szpunara, PiP 1988, z. 4, s. 137 i n.).

 

Artykuł 720 § 2 K.c. był przepisem szczególnym w stosunku do art. 75 K.c., który zastrzegał formę dla celów dowodowych dla każdej czynności prawnej obejmującej rozporządzenie prawem, którego wartość przenosiła dwa tysiące złotych. Przepis ten został skreślony przez ustawę z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408), która weszła w życie z dniem 25 września 2003 r.

 

Co do zasady do zachowania pisemnej formy wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 zd. 1 K.c.). Zmiana dokonana powołaną wyżej ustawą dodała § 2, zgodnie z którym oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Jest to nawiązanie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450), który stanowi, że dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – w okresie ważności tego certyfikatu – są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

Jak wynika z art. 720 K.c., podstawowym obowiązkiem biorącego pożyczkę jest zwrot tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Temu obowiązkowi odpowiada po stronie pożyczkodawcy roszczenie o zwrot pożyczki. Obecnie wystarczy jak skieruje Pani sprawę na drogę sądową.

 

Można to zrobić w postępowaniu uproszczonym, wezwać pisemnie dłużnika do zwrotu, a następnie po prostu skierować sprawę do sądu, jeśli nie zwróci tej kwoty.

 

Potem kolejny krok to odzyskanie fizyczne pieniędzy. Jeśli chłopak posiada dochód – komornik ściągnie te pieniądze, jeśli posiada samochód, ruchomości, nieruchomości – będzie z czego egzekwować.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton