Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Była żona żąda połowy majątku otrzymanego przed ślubem

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 20.09.2019

Mój syn dostał w spadku (akt darowizny) przed ślubem od swojej babci dom z ogrodem. Remontował go głównie za swoje i moje oszczędności. Miał dziewczynę i planował ślub. Ona i jej rodzice nie przyczynili się w żaden sposób do remontu ani finansowo, ani pracując na budowie. Urodziło się dziecko, pobrali się i wtedy zaczęło się coś między nimi psuć (myśleliśmy, że to depresja poporodowa, ale nienawiść synowej do syna się wzmacniała). Syn robił wszystko, żeby ratować małżeństwo. Jego żona ich syna traktowała jako kartę przetargową i wymusiła na nim przepisanie majątku. Syn notarialnie przepisał połowę domu na synową (byłą). Teraz są po rozwodzie i jego była żona żąda połowy majątku. Nadmieniam, iż ja jako matka poniosłam nakłady finansowe, pomagając synowi przy budowie. Co można zrobić, żeby była synowa – materialistka, nie puściła syna w przysłowiowych skarpetkach (tak się sama wyraziła)? Czy można podważyć decyzję notarialną, gdyż była napisana pod presją i szantażem emocjonalnym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Była żona żąda połowy majątku otrzymanego przed ślubem

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku. Z kolei art. 1035 Kodeksu cywilnego odsyła w tym zakresie do stosowania przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych. Mając powyższe na względzie żądanie zasądzenia od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki kwoty 1300 zł znajduje uzasadnienie w treści art. 207, zgodnie z którym współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną stosownie do przypadających im udziałów we współwłasności. Stosownie do dyspozycji art. 618 § 3 w zw. z art. 688 i art. 567 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o podział majątku sąd orzeka o długach związanych z majątkiem wspólnym i ciążących w czasie trwania wspólności na obojgu małżonkach,

 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 25 lipca 1986 r., zapadłej w sprawie III CZP 37/86, stwierdził, iż współmałżonek, który przed powstaniem wspólności ustawowej dokonał z majątku odrębnego nakładów na nieruchomość stanowiącą własność osób trzecich, może żądać zwrotu tych nakładów, jeżeli po powstaniu wspólności ustawowej nieruchomość ta weszła w skład majątku wspólnego, a małżonkowie w drodze umowy nie rozszerzyli wspólności ustawowej na tego rodzaju nakłady. Zwrócił też uwagę na orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące nakładów jednego z małżonków na majątek wspólny w postaci wpłaty na wkład mieszkaniowy związany ze spółdzielczym prawem do lokalu, który w przyszłości stanie się składnikiem majątku wspólnego małżeńskiego. W konsekwencji przyjął, że nakłady poczynione przez uczestnika postępowania przed powstaniem wspólności majątkowej, w postaci budowy domu mieszkalnego na opisanej nieruchomości, jako pochodzące z majątku osobistego uczestnika postępowania, winny zostać uwzględnione przy podziale majątku małżeńskiego.

 

Jeżeli więc z umowy rozszerzającej nie wynika nic innego, nakłady na majątek wspólny, a więc wszystkie wydatki, jakie syn poniósł na nieruchomości, nie wchodzą w skład wspólności majątkowej.

 

Co do Pani pomocy dla syna – możemy ją potraktować jako darowiznę. Nabycie przedmiotów majątkowych przez darowiznę regulują dwa przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustawodawca w art. 33 pkt 2 przesądził, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej.

 

Uzupełnieniem postanowień art. 33 pkt 2 jest unormowanie zawarte w art. 34, zgodnie z którym przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

 

W przepisie art. 33 pkt 2 wyrażona jest zasada, że jeżeli darczyńca inaczej nie postanowił, to przedmioty nabyte w drodze darowizny przez jedno z małżonków, wchodzą w skład jego majątku osobistego. Włączenie przedmiotu darowizny do majątku wspólnego małżonków nastąpić może zaś wyłącznie na wyraźne postanowienie darczyńcy. Tylko darczyńca może bowiem postanowić, że przedmiot dokonanej przez niego czynności prawnej, będzie objęty wspólnością ustawową. Z kolei treść przepisu 34 przekonuje, że do wejścia przedmiotów w nim wymienionych do wspólności ustawowej nie trzeba żadnego działania ze strony drugiego małżonka.

 

Różnica między art. 34 i art. 33 pkt 2 sprowadza się do tego, że w pierwszym wypadku wejście przedmiotu do wspólności ustawowej następuje z woli ustawy, w drugim zaś – z woli darczyńcy czy spadkodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 6 =

»Podobne materiały

Separacja w Norwegii – ważna w Polsce?

Czy rozdzielność majątkowa oraz separacja zawarte w Norwegii są ważne w Polsce? Jak uprawomocnić taki dokument w Polsce? Obie strony mają tylko obywatelstwo polskie.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »