.
Mamy 13 887 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Była żona brata nie chce opuścić domu po rozwodzie i żąda spłaty, co zrobić?

Autor: Marek Gola

Brat był rozwiedziony i musiał spłacić żonę z majątku dorobkowego. Ale była żona z synem i jego rodziną mieszkała i nadal mieszka w tym domu. Brat spłacił byłą żonę w 2/3 należnej spłaty. W ramach umowy dożywocia brat zapisał na mnie tę nieruchomość zabudowaną. Ja nim się opiekowałam i dochowałam do śmierci, urządziłam pogrzeb i wszystko, co trzeba. Brat zmarł cztery miesiące temu, a była żona dalej tam mieszka z synem i jego rodziną. Jak się ich pozbyć? Czeka na spłatę reszty pieniędzy ode mnie. Termin sądowy jest do końca roku. Napisałam pismo, że jak się wyprowadzi, to mogę ją spłacić wcześniej, ale ona chce pieniądze i nie chce się wyprowadzić, bo twierdzi, że to wszystko jest jej i ich dzieci. Wspólnie mieli troje dzieci już pełnoletnich. Jakie mam prawa i jaką procedurę należy zastosować, aby opuścili dom? Płacą tylko za media. Czy powinnam iść do sądu o nakaz opuszczenia, czy o eksmisję? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Była żona brata nie chce opuścić domu po rozwodzie i żąda spłaty, co zrobić?

Wezwanie do opuszczenia domu

Jako właściciel nieruchomości powinna Pani w pierwszej kolejności wezwać byłą żonę brata oraz jej nieletnie dzieci do opuszczenia lokalu wraz z prawami ich reprezentującymi. Następnie w takim wezwaniu należałoby wskazać, iż brak opuszczenia lokalu będzie skutkowało obciążeniem ww. za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie odpowiadającej rynkowej cenie wynajmu takiego domu. Następnie po upływie terminu do wyprowadzenia się ww. z domu konieczne jest założenie sprawy o eksmisję. 

 

Nadto wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 716 Kodeksu cywilnego jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. 

 

W chwili obecnej zasadne byłoby skierowanie do ww. pisma, w którym wypowiada Pani umowę użyczenia.

 

Pani jako „właściciel” domu ma wyłączne prawo do władania swoją nieruchomością i w związku z tym przysługuje Pani prawo wystąpienia z żądaniem o nakazanie byłej żonie brata i jej dzieciom opróżnienia wraz z rzeczami i osobami, których prawa reprezentuje, i wydanie Pani zajmowanego lokalu mieszkalnego z jednoczesnym wskazaniem, iż ww. nie będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego.

Lokal socjalny

„Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany”.

 

Reasumując, przysługuje Pani prawo do wystąpienia z pozwem o eksmisję. Opłata sądowa wynosi 200 zł. Sadem właściwym jest sąd położenia nieruchomości. Opłata sądowa w przypadku wygranej sprawie będzie Pani zwrócona. Co do zasady postępowanie takie trwa około 6–10 miesięcy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by dom wynająć osobom trzecim. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, że najemcy swoim postępowaniem na tyle zniechęcą mieszkańców, że sytuacja sama się rozwiąże. 

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl