.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Bycie członkiem spółdzielni mimo uzyskania odrębnej własności lokalu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 19.04.2010

Mieszkam w budynku spółdzielczym, którego wszyscy mieszkańcy niedawno uzyskali odrębną własność lokali. Zwróciliśmy się do spółdzielni z wnioskiem o odłączenie nieruchomości od budynku i rezygnacją z administrowania nieruchomościami przez spółdzielnię. Zarząd spółdzielni po tym piśmie wystąpił z wnioskiem o wykreślenie z listy swoich członków właścicieli mieszkań w naszym budynku. Jako długoletni członek jestem temu przeciwny. Czy zgodnie z prawem mogę być nadal członkiem naszej spółdzielni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka. Wykreślenie z rejestru członków spółdzielni może nastąpić w przypadku, kiedy członek z przyczyn przez niego niezawinionych nie wykonuje obowiązków statutowych. Przyczyny wykreślenia powinny być szczegółowo opisane w statucie spółdzielni (art. 24 ust. 3 ustawy Prawo spółdzielcze).

 

Wyodrębnienie się ze spółdzielni oraz rezygnacja z zarządu spółdzielni – moim zdaniem – może być przyczyną wykreślenia z rejestru członków z uwagi na to, że Państwa lokale wyszły z zasobów spółdzielni i nie będą miały już żadnego związku ze spółdzielnią. Państwa więź ze spółdzielnią została zerwana. Z chwilą wyodrębnienia ostatniego lokalu w budynku powstaje wspólnota mieszkaniowa z mocy samego prawa, odtąd w stosunku do właścicieli lokali w budynku stosuje się przepisy ustawy o własności lokali, a nie – ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Niemniej prawo nie zabrania, by Państwo, mimo wyodrębnienia się wszystkich lokali w budynku, pozostali członkami spółdzielni. Wskazuje na to wyraźnie brzmienie art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w myśl którego: „jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni”.

 

Rada Nadzorcza ma obowiązek przed podjęciem uchwały wysłuchać wyjaśnień członka, który ma być wykreślony. W tym celu powinna wezwać członka na piśmie do osobistego stawiennictwa. Jeżeli członek nie przybędzie na obrady, ale złoży wyjaśnienia na piśmie, obowiązek wysłuchania zostanie w ten sposób spełniony. O podjętej uchwale należy powiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości złożenia odwołania w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno przedstawiać motywy, którymi kierował się organ spółdzielni, uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykreślenia określone w statucie oraz wskazywać podstawę prawną wykreślenia.

 

Jeśli uzna Pan, iż uchwała o wykreśleniu jest niezasadna, będzie Pan mógł złożyć odwołanie zgodnie z pouczeniem Rady Nadzorczej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl