Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 23.01.2012

Czy dwa odrębne budynki, oddylatowane od siebie na całej wysokości, z których jeden to budynek jednorodzinny jednomieszkaniowy, a drugi – dwumieszkaniowy, są budynkiem w zabudowie bliźniaczej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie ma ani definicji legalnej pojęcia „budynek w zabudowie bliźniaczej", ani definicji legalnej pojęcia „budynek wolno stojący". Art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) wskazuje tylko, co należy rozumieć pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zgodnie z tym przepisem „ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”. W przypadku, gdy mamy do zdefiniowania (wypełnienia treścią) jakieś pojęcie prawne (pojęcie, które ma znaczenie prawne), musimy sięgnąć do dwóch grup zasad wykładni pojęć prawnych. Pierwsza z nich to domniemanie języka prawnego, a druga – domniemanie języka potocznego. Zawsze musimy przynajmniej spróbować zastosować domniemanie języka prawnego, które polega na nadaniu interpretowanemu pojęciu takiego znaczenia, jakie wynika z treści aktu prawnego, w którym znajduje się pojęcie poddane procesowi wykładni. Jeżeli ten akt prawny nie zawiera definicji interpretowanego pojęcia, to wtedy przechodzimy do domniemania języka potocznego.

 

Tak jest i w analizowanej sytuacji. Stosujemy tu więc domniemanie języka potocznego, a więc tę zasadę, zgodnie z którą interpretowanemu pojęciu nadajemy takie znaczenie, jakie ma ono w języku, zgodnie którego z regułami (semantycznymi) powstało. Odnosimy się w tym układzie do nośnika potocznego znaczenia pojęć, dla których „rodzimym” językiem jest język polski. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zarówno pojęcie „budynek w zabudowie bliźniaczej”, jak i pojęcie „budynek wolno stojący” to zbitki pojęciowe, które zostały zbudowane zgodnie z regułami języka polskiego.

 

W tym miejscu należy zauważyć, że skoro zarówno pojęcie „budynek w zabudowie bliźniaczej”, jak i pojęcie „budynek wolno stojący”, to w istocie rzeczy zbitki pojęciowe składające się z kilku, a nie z jednego pojęcia, to każdy z elementów tych zbitek należy tłumaczyć indywidualnie – zgodnie z ich znaczeniem językowym, po czym trzeba te znaczenia ze sobą złączyć, uzyskując prawidłową definicję zbitki pojęciowej.

 

Na tym etapie sięgamy zatem do słownika języka polskiego, w którym czytamy, że „budynek wolno stojący” to budynek „stojący w sposób wolny od czegoś”. W przypadku zestawienia zbitki pojęciowej „budynek wolno stojący” ze zbitką pojęciową „budynek w zabudowie bliźniaczej” budynek wolno stojący to taki, który jest oddzielony od innych w tym sensie, że wszystkie jego elementy (łącznie z fundamentami itp.) nie przylegają do innych budynków (sąsiednich). Jeżeli dany budynek nie jest budynkiem wolno stojącym, to jest budynkiem w zabudowie, tj. w pewnym zespole obiektów wzajemnie ze sobą powiązanych, przy czym typ zabudowy jest tu sprawą wtórną. Zabudowa może być zwarta, szeregowa, bliźniacza itd.

 

Wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek, który jest oddzielony od innych w tym sensie, że wszystkie jego elementy nie przylegają do innych budynków (sąsiednich).

 

Jeżeli dany budynek nie jest budynkiem wolno stojącym, to jest budynkiem w zabudowie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + jeden =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki