Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym? Opisz
swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budynek gospodarczy bez pozwolenia

Czy posiadasz budynek gospodarczy bez pozwolenia? Zastanawiasz się jak go zalegalizować. Sprawdź czy budynek gospodarczy bez pozwolenia wiąże się z konsekwencjami karnymi...

 Wraz z siostrą użytkuję działkę, której właścicielem był dawno zmarły ojciec (nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe). Na działce znajduje się budynek w stanie surowym oraz drewniana komórka gospodarcza. Chciałbym ją rozebrać i postawić na jej miejscu nowy budynek gospodarczy typu „blaszak”, niezwiązany z podłożem, o powierzchni 10 m2. Czy w tej sytuacji mogę uznać, że posiadam „ograniczone prawa rzeczowe” do tej nieruchomości i wypełnić dokument „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” potrzebny do zgłoszenia robót w starostwie? Nie chce żeby remiont wpłynął na stan prawny - budynek gospodarczy bez pozwolenia nie wchodzi w grę.

W chwili obecnej właścicielami użytkowanej przez Pana działki są spadkobiercy Pana ojca, bowiem zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c) „prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców z jego chwilą śmierci”. Przejście tych praw następuje z mocy prawa, tzn. aby zostać spadkobiercą, nie trzeba składać żadnego oświadczenia. To, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, nie oznacza, że spadkobiercy nie nabyli spadku.

Zakładam, że Pana ojciec nie sporządził testamentu i w związku z tym doszło do dziedziczenia ustawowego. W takim wypadku do spadku powołana została żona Pana ojca i jego dzieci (Pan i Pana rodzeństwo), a jeśli któreś z rodzeństwa nie żyło w chwili śmierci ojca – to jego dzieci (a wnuki ojca). Dziedziczą Państwo w częściach równych.

Art. 931 K.c. stwierdza, że „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Jeśli po śmierci spadkodawcy nie są podejmowane żadne działania, po upływie 6 miesięcy od chwili śmierci zasadniczo uznaje się, że spadkobiercy przyjęli spadek wprost. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy spadkobierca jest osobą niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych, lub co do której istnieje podstawa do całkowitego ubezwłasnowolnienia lub jest osobą prawną. Wówczas traktowany jest tak, jakby przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 K.c.). W sądzie rejonowym złożyć można wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jest to dokument potwierdzający nabycie spadku, ale zasadniczo złożenie go nie jest konieczne przy dokonywaniu zgłoszenia budowlanego.

Przyjęcie spadku wprost (przyjęcie proste) oznacza, że spadkobierca (spadkobiercy) odpowiadaja za wszystkie długi spadkowe i to całym swoim majątkiem. Nawet jeśli długi spadkowe przekraczają wartość spadku – spadkobierca musi je spłacać.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że jeśli nie zaistniały jakieś szczególne okoliczności, jest Pan jednym ze współwłaścicieli działki, a nie np. użytkownikiem. W składanym oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie musiał Pan podać dane osobowe współwłaścicieli i dołączyć ich zgodę na planowaną inwestycję.

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego brak zgody wszystkich współwłaścicieli jest równoznaczny z brakiem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (sygn. akt IV SA 33/90, sygn. II OSK 179/05).

Dodać należy, że zgoda współwłaścicieli wymagana jest z tego względu, że budowa obiektu budowlanego na nieruchomości objętej współwłasnością wykracza poza zwykły zarząd rzeczą wspólną i zgodnie z art. 199 K.c. wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli.

Należy również wyjaśnić, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane „roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”. Ustawa zawiera zamknięty katalog obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W myśl art. 29 ust. 1 pkt 2 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2.

Istotne jest zatem, aby w zgłoszeniu napisał Pan, iż zamierza wybudować budynek gospodarczy o powierzchni np. 10 m2, a nie np. garaż-blaszak. W ustawie garaż nie jest wymieniony jako zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a nie jest traktowany jako budynek gospodarczy i bardzo często urząd przy budowie garażu blaszanego o powierzchni do 25 m2 nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, mimo iż fizycznie jest to ten sam obiekt budowlany.

Pozwolenia na budowę nie wymaga także budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Sytuacja ta więc Pana nie dotyczy, gdyż – jak rozumiem – nie zamierza Pan po 120 dniach rozebrać budynku.

Natomiast odnośnie rozbiórki istniejącego budynku, to zgodnie z art. 30 ustawy rozbiórka obiektów budowlanych, na których budowę nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (zakładam, że istniejący budynek gospodarczy nie przekracza 25 m2 powierzchni), wymaga również uprzedniego zgłoszenia w starostwie powiatowym.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Jestem właścicielem budynku o powierzchni 170 m2: 50 m2 to budynek mieszkalny, a pozostałe 120 m2 – gospodarczy. Chciałbym część gospodarczą przekształcić w mieszkalną (budynek jest praktycznie gotowy do zamieszkania). Jak mogę do tego doprowadzić? Prawdopodobnie budynek gospodarczy bez pozwolenia muszę wcześniej zalegalizować?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy na terenie, którego dotyczy inwestycja, istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to o tyle istotne, że wpływa na konieczność bądź brak konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy uregulowana jest w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717. Zachodzi w przypadku, gdy dla danego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w przeciwnym bowiem razie ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w tym planie (art. 4 ust. 1 ustawy).

Dla sprecyzowania zakresu obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy podstawowe znaczenie ma ustalenie treści pojęcia „zmiana zagospodarowania terenu”. Uzyskanie bowiem tej decyzji wymagane jest tylko w przypadkach zmian zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, czyli polegających na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Jeżeli więc istnieje plan zagospodarowania przestrzennego na działce, na której zamierza Pan dokonać zmiany – nie będzie potrzeby uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy – o ile na tym terenie przewiduje się budownictwo mieszkaniowe (podejrzewam, że tak).

W przypadku braku planu należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, przedstawiając plan inwestycji, to jest zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny.

Wniosek powinien zawierać min.:

  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (2 egz. mapy),
  • charakterystykę inwestycji obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.


Wniosek podlega opłacie skarbowej – 5 zł oraz po 50 gr od każdego załącznika.

Kolejnym krokiem będzie zdobycie projektu – nie sądzę, aby plan budynku gospodarczego odpowiadał wymogom budynku mieszkalnego. Projekt określi rodzaj zmian – prac budowlanych, jeżeli będą konieczne.

W przypadku konieczności przebudowy lub wykonania innych prac konieczne będzie zgłoszenie prac budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę.    Przeczytaj pełną treść

 

 Pewien budynek gospodarczy został wybudowany w 1980 r. Nie jest to budynek gospodarczy bez pozwolenia. Posiadam jego plan, zezwolenie z urzędu oraz pismo geodety powiatowego stanowiące, że budynek jest zgodny z wytyczoną granicą. Podczas pomiarów geodezyjnych całej wsi wspomniany budynek został naniesiony na mapy geodezyjne zgodnie z granicą. Czy potrzebny jest odbiór tego budynku?

Jak wynika z Pana opisu, budynek gospodarczy został wybudowany, kiedy obowiązywała ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) ograniczają zakres określenia „samowola budowlana” do budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia, zgłoszenia lub mimo zgłoszenia przez organ sprzeciwu.

Natomiast według art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229) orzekanie o rozbiórce obiektów budowlanych wzniesionych bez pozwolenia na budowę było obowiązkowe tylko wtedy, gdy samowola powodowała niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź prowadziła do niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia.

Zgodnie z tą ustawą w przypadku obiektu budowlanego – wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę – którego budowa została zakończona do dnia 31 grudnia 1994 r. lub do tego dnia wszczęto w stosunku do owego obiektu postępowanie administracyjne, w zależności od wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego właściwy organ nadzoru budowlanego może nakazać wykonanie określonych czynności niezbędnych do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami lub wydać decyzję o jego rozbiórce.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym? Opisz
swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Budynek gospodarczy bez pozwolenia? Sprawdź, kiedy złoszenia, a kiedy pozwolenia na budowę.
Artykuł omawia sytuacje, w których przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia w odpowiednim organie oraz takie, kiedy inwestor zwolniony jest z postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych.

Zalegalizowanie samowoli budowlanej sprzed lat
Po rodzicach otrzymałam budynek gospodarczy około 25 lat temu. Jestem pewna, że to budynek gospodarczy bez pozwolenia. Dom jest w stanie surowym, stoi pusty. Czy mogę teraz ubiegać się o pozwolenie na dokończenie budowy i jej legalizację? Z jakimi kosztami powinnam się liczyć?

Budynek magazynowy na działce bez warunków zabudowy
Na mojej działce stoi budynek magazynowy, ale działka nie ma żadnych warunków zabudowy. Co należy zrobić, by móc rozbudować ten budynek? Dodam, że magazyn jest wybudowany na granicy z sąsiadem za jego zgodą.

Sąsiad postawił betonowe ogrodzenie bez mojej zgody
Mam działkę na wsi. Sąsiad bez mojej zgody wymienił ogrodzenie między działkami na pełne z płyt betonowych o wysokości ok. 2 m. Pozostawił też starą, zniszczoną podmurówkę na mojej działce. Płot powoduje spore zacienienie mojej działki (jest wąska), co wpływa na obniżenie jej wartości. Rozmowy z sąsiadem i burmistrzem nie przyniosły skutku. Czy sąsiad postąpił zgodnie z prawem? Co ze starym murkiem, którego nie chce usunąć? Czy moje argumenty dają mi jakieś szanse na wygranie ewentualnej sprawy w sądzie? Jakie są sposoby rozwiązania tego problemu?

Usytuowanie budynku na działce
Artykuł omawia szczegółowe uregulowania dotyczące możliwości usytuowania budynku na działce budowlanej. Jak uniknąć budowy tj. budynek gospodarczy bez pozwolenia?

Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową
Słyszałem, że w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym można prowadzić cichą działalność gospodarczą, np. biuro rachunkowe, salon fryzjerski, gabinet lekarski itp. bez zmiany sposobu jego użytkowania. Czy jest to prawda i czy ma podstawę prawną? Czy wspólnota mieszkaniowa może mi to uniemożliwić? Chcę wiedzieć jednoznacznie, że jeśli wynajmę lokal mieszkalny np. na biuro rachunkowe czy salon kosmetyczny, nikt z pozostałych mieszkańców tego nie zakwestionuje.

Wybrane opinie naszych klientów:

Jestem bardzo zadowolona z udzielonej porady. W porównaniu z innymi firmami działającymi na tym polu ta firma jest najlepsza. Skorzystałam kiedyś z poradnictwa innej i byłam rozczarowana. Wróciłam do tej i w razie potrzeby będę korzystać z jej usług.

Pozdrawiam,

Beata

Bardzo dobrze, że istnieje taki portal, ponieważ znalezienie dobrego, a przede wszystkim kompetentnego prawnika nie jest sprawą łatwą. Wiem, bo szukałam pomocy u kilku prawników, którzy kompletnie nie byli zorientowani w temacie, i tylko wydałam niepotrzebnie pieniądze. Natomiast ePorady24.pl to zespół adwokatów, którzy udzielają bardzo wyczerpujących odpowiedzi na nie zawsze precyzyjnie zadawane pytania. Skomplikowany język prawniczy tłumaczą w sposób zrozumiały dla każdego laika. Specjalne podziękowania dla Pana Karola Jokiela za pomoc i szczególną cierpliwość.

Z poważaniem,

Halina

Dziękuję bardzo za opinię. W odróżnieniu od wielu innych użytkowników nie miałam żadnych obaw związanych z korzystaniem z porad prawnych przez internet, a wręcz przeciwnie. Tak wyobrażam sobie przyszłość usług prawniczych w naszej epoce, kiedy to czas jest dobrem coraz rzadziej występującym w przyrodzie :-)) Gratuluję pomysłu i potwierdzam, że zarówno jakość, jak i szybkość, z jaką została sporządzona dla mnie opinia prawna, bardzo mnie satysfakcjonują. Szczerze polecam takie rozwiązanie innym szukającym konkretnych, profesjonalnych porad prawnych.

Barbara

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej odpowiedzi. Do tej pory korzystałem z porad kancelarii adwokackich. Nigdy żadna kancelaria adwokacka nie udzieliła mi porad tak jasnych i zrozumiałych jak EPORADY 24. Poza tym udzielone odpowiedzi na pytania mam w formie pisemnej i w każdej chwili mogę do nich wrócić. Dziękuję i pozdrawiam.

Józef

5 na 5, a może nawet 6 na 5! Panie Łukaszu, serdecznie dziękuje za Pana wyczerpujące odpowiedzi. Szczerze, w ramach usługi która świadczycie Państwo dostałem dużo więcej niż oczekiwałem. Polecam Państwu a sam tu na pewno wrócę.

Michał

Uzyskałam odpowiedź na nurtujące mnie pytanie i dzięki niej wygrałam spór zaistaniały między mną a stroną przeciwną. Jestem zadowolona z usług eporady24.pl i gorąco je polecam.

Katarzyna

Bardzo dziękuję za pomoc. Dostałem od was bardzo rzeczową i pomocną odpowiedź. Dzięki wam moja sprawa posunęła się długim krokiem do przodu.

Przemek

W skrócie: szybko, sprawnie i na temat, i jeszcze do tego miło :)

Z pozdrowieniami,

Aleksandra

Od kilku dni przygotowuje się do sprawy sądowej, szukałam w internecie odpowiedzi na moje pytania z marnym skutkiem. I nagle EUREKA znalazłam portal eporady24. Na moje pytanie otrzymałam wyczerpującą odpowiedź oczywiście na pytania dodatkowe również. Jeszcze raz bardzo dziękuję, dzięki poradzie Pana Dariusza Kostyry bez lęku idę do sądu. Jestem przygotowana. Na pewno polecę ten serwis znajomym i rodzinie i oczywiście również sama skorzystam. Moja ocena to 5 a powinna być 6 :-)

Gosia

Jestem bardzo zadowolony i pozytywnie zaskoczony kompletnością i czytelnością odpowiedzi na moje pytania. Będę korzystał z Państwa usług w przyszłości. Niewątpliwą przewagą tego rodzaju usług jest odpowiedź pisemna, służąca jako źródło wiedzy i nauki na przyszłość.

Pozdrawiam,

Rafał

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »