Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 28.08.2009

Autor omawia problemy związane z definicją budowli, jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W myśl uregulowań art. 2 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 7 lipca 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.; dalej u.p.o.l.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 

  1. grunty;
  2. budynki lub ich części;
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Budowlą, zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 wyżej powołanej ustawy, jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Z definicji tej wynika, iż każdy obiekt budowlany (z wyjątkiem obiektów małej architektury) niebędący budynkiem, jest budowlą.

 

Za obiekty małej architektury uznaje się natomiast, stosownie do uregulowań art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1 września 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.; dalej Pr. budow.), niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne, figury), posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki). Obiekty małej architektury generalnie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie są ani budowlami, ani też budynkami.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Definicję budowli zawiera również art. 3 pkt 3 Pr. budow. Zgodnie z tym przepisem budowlą są takie obiekty, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacyjne), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 

Definicja budowli zawarta w u.p.o.l. opiera się na pojęciu obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, w związku z tym wszystkie problemy dotyczące rozumienia pojęcia „budowla” powinny być rozstrzygane na podstawie tego aktu. Wskazują na to również orzeczenia NSA (np. wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2006 r. FSK 2316/2004). Niestety, ze względu na brak pozytywnej definicji budowli w Prawie budowlanym (przytoczona wyżej definicja z art. 3 pkt 3 Pr. budow. jest przykładowym jedynie wyliczeniem obiektów budowlanych, które należy uznać za budowlę), nierzadko pojawiają się praktyczne problemy dotyczące sklasyfikowania danego obiektu na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 

Przykładowo w orzeczeniu WSA we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. (I SA/Wr 1814/2006), sąd stwierdził, iż wyrobisko górnicze – stanowiące zespół poszczególnych budowli i urządzeń stanowi obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, a w konsekwencji budowlę w rozumieniu przepisów u.p.o.l. W innym z kolei wyroku NSA z dnia 16 stycznia 2007 r. (II FSK 90/2006) stwierdzono, iż przepisy art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 3 pkt 1 i pkt 9 Pr. budow. nie pozostawiają wątpliwości, iż place postojowe należy zaliczyć do budowli.

 

Biorąc pod uwagę całokształt uregulowań prawnych oraz dość częste problemy z zakwalifikowaniem budowli jako przedmiotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, przyjął się w praktyce pewien stały tryb postępowania przy określaniu zasad opodatkowania danego obiektu. I tak, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, czy dany obiekt jest obiektem budowlanym w rozumieniu Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 1 Pr. budow. przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury. Jeżeli zidentyfikujemy obiekt budowlany, należy stwierdzić, że nie jest to obiekt małej architektury. Trzecim krokiem powinno być ustalenie, czy obiekt budowlany ma cechy budynku – jeżeli tak, to opodatkować go jako budynek. Wreszcie ostatecznie, jeżeli dany obiekt budowlany nie spełnia wszystkich wymogów z definicji budynku (np. nie ma fundamentów), należy uznać go za budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Warto jednak wskazać, że budowle podlegają opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, iż grunty, budynki i budowle niebędące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, nie mogą być uznane za związane z prowadzeniem działalności. W takim przypadku grunty i budynki podlegają podatkowi od nieruchomości według stawek określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. e) u.p.o.l. Natomiast budowle niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu. „Związanie” to występuje również w tych przypadkach, gdy wprawdzie przedsiębiorca lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą bezpośrednio budynku do celów prowadzonej działalności nie wykorzystuje, jednakże zgodnie z prowadzonym zakresem działalności gospodarczej budynki te mógłby wykorzystywać, tj. gdy istnieje potencjalna możliwość wykorzystywania budynku na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.Stan prawny obowiązujący na dzień 28.08.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus II =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »