Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa myjni samochodowej na terenie parkingu podziemnego

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 08.03.2011

Planuję wybudować myjnię samochodową na terenie podziemnego parkingu centrum handlowego (w obrębie istniejącego budynku). Konieczne będzie wybudowanie ścian, wstawienie bram, zainstalowanie mediów oraz potrzebnego sprzętu. Czy taka inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, czy wystarczy zgoda nadzoru technicznego centrum handlowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie w prawie budowlanym obowiązuje zasada, że wszystko, co inwestor chce wybudować na nieruchomości, wymaga pozwolenia na budowę. Zgodnie bowiem z zasadą określoną w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane „roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”. Od tej zasady istnieją wyjątki – na budowę niektórych obiektów wymagane jest zgłoszenie robót budowlanych. Katalog tych wyjątków jest jednak zamknięty i nie można go interpretować rozszerzająco.

 

Konkretnie w art. 29 Prawa budowlanego wymienione są obiekty, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Katalog ten nie obejmuje swoim zakresem budowy myjni samochodowej. W związku z tym w przedmiotowej sprawie konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Potwierdzają to też decyzje o pozwoleniu na budowę myjni, które organy publikują na swoich stronach internetowych.

 

W pierwszej kolejności, aby rozpocząć realizację inwestycji myjni na danym terenie, zgodę na to musi wyrazić odpowiedni organ – burmistrz, wójt, prezydent miasta. Jeżeli dana działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest na bazie planu. Jest to najkorzystniejsza sytuacja i decyzja wydawana jest w stosunkowo krótkim terminie. Jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, sytuacja mocno się komplikuje, w takim przypadku trzeba wystąpić o warunki zabudowy.

 

Są dwie możliwości załatwiania koniecznych formalności. Można wynająć architekta, który załatwi wszystkie sprawy, lub można samodzielnie prowadzić formalności, a architektowi zlecić wyłącznie wykonanie adaptacji.

 

W pierwszej kolejności trzeba więc ustalić, czy na danym terenie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak, to jakie przeznaczenie w planie ma teren, gdzie ma znajdować się myjnia.

 

Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przewiduje inwestycję tego typu, można przystąpić do przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę. W ramach takiej dokumentacji trzeba wykonać projekty podłączeń wody, prądu, gazu lub oleju. Dodatkowo trzeba wykonać plan zagospodarowania terenu. W zależności od wymagań gminy może wystąpić konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Muszą zostać również podpisane warunki dostawy mediów z odpowiednimi dostawcami. Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę urząd ma jeden miesiąc na jego rozpatrzenie. W przypadku gdy zajdzie potrzeba uzupełnienia wniosku, czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Po rozpatrzeniu wniosku musi się on uprawomocnić, trwa to dwa tygodnie. Po tym okresie można przystąpić do budowy myjni.

 

Wniosek o pozwolenie na budowę należy wypełnić na urzędowym formularzu, najczęściej dostępnym na stronach internetowych starostw. Należy w nim wskazać inwestora (osobę lub osoby finansujące budowę) oraz rodzaj inwestycji. Należy również wskazać adres miejsca budowy wraz z oznaczeniem nieruchomości: obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej.

 

Do wniosku o pozwolenie na budowę musi Pan dołączyć:

 

1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia do projektowania (aktualnym na dzień opracowania projektu).

 

Na projekt budowlany składa się:

 

  • projekt zagospodarowania działki obejmujący: granice działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących (projektowanych) obiektów budowlanych, określenie sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, wymiary i wzajemne odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
  • projekt architektoniczno-budowlany określający: funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, system energetyczny, rozwiązania techniczne i materiałowe, nawiązujące do otoczenia.

 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu).

 

Ponadto informuję, że może pojawić się konieczność uzyskania decyzji środowiskowej.

 

Reasumując – sam fakt, że myjnia będzie umiejscowiona na terenie parkingu podziemnego, nie zwalnia Pana z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Procedury tutaj są podobne – proszę zresztą zadzwonić do wydziału budownictwa urzędu miasta, w którym chciałaby Pan przeprowadzić taką inwestycję.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 5 =

»Podobne materiały

Budowa domu krok po kroku – niezbędna dokumentacja

Niedawno zakupiłem działkę budowlaną. Chciałbym rozpocząć budowę, ale domyślam się, że muszę najpierw załatwić wszelkie formalności cywilno-prawne związane z tą działką. Dlatego też chciałbym zapytać, jakie muszę złożyć wnioski przed rozpoczęciem budowy i gdzie, w jakich urzędach. Chodzi mi o przeds

Odbiór budynku – czy jest potrzebny?

Pewien budynek gospodarczy został wybudowany w 1980 r. Posiadam jego plan, zezwolenie z urzędu oraz pismo geodety powiatowego stanowiące, że budynek jest zgodny z wytyczoną granicą. Podczas pomiarów geodezyjnych całej wsi wspomniany budynek został naniesiony na mapy geodezyjne zgodnie z granicą

Wielkość altany w ogrodzie działkowym

Kilka lat temu wydano mi pozwolenie na budowę altany ogrodowej do 35 m2, na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zarząd zgodę poparł uchwałami nadającymi działkom status ogrodu podmiejskiego. Obecnie inspektor nadzoru budowlanego dokonujący pomiarów altan stwierdził, że obiekty powyżej 25 m2 stan
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »