Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa domu na gruncie współmałżonka

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 14.05.2012

Ja i mój mąż planujemy budowę domu. Małżonek dostanie od swojego ojca działkę, która będzie zapisana notarialnie tylko na niego. Obecnie posiadamy mieszkanie w bloku. W akcie notarialnym widniejemy oboje. Nieruchomość tę kupiliśmy po ślubie za pieniądze z książeczek mieszkaniowych (mojej i moich rodziców). Sprzedamy mieszkanie, a pieniądze przeznaczymy na budowę domu. Poza tym prawdopodobnie weźmiemy kredyt. Czy będę miała jakiekolwiek prawa do domu wybudowanego na działce męża? Czy w razie rozwodu zostanę z niczym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z podstawową zasadą prawa rzymskiego właściciel nieruchomości z mocy prawa staje się właścicielem posadowionych na niej budynków. Zasada ta doznaje pewnych wyłomów na gruncie małżeńskich ustrojów majątkowych.

 

Jak podaje treść art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”.

 

Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania stanowią nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty męża. Stąd też w trakcie ewentualnej sprawy o podział majątku wspólnego może Pani dochodzić zwrotu połowy środków przeznaczonych na budowę domu.

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego stoi na stanowisku, iż małżonek w trakcie sprawy o podział majątku może dochodzić roszczeń wynikających z treści art. 231 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Sąd Najwyższy stwierdził:

 

„Dopuszczalne jest wystąpienie przez jednego małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej z żądaniem przeniesienia na jego rzecz – na podstawie art. 231 § 1 K.c. – udziału we własności gruntu, stanowiącego majątek odrębny drugiego małżonka, zabudowanego budynkiem mieszkalnym przed zawarciem małżeństwa, w wyniku nakładów obojga małżonków dokonanych w czasie pozostawania w konkubinacie”.

 

Oznacza to, iż jeszcze w trakcie trwania małżeństwa może Pani wystąpić o przeniesienie udziału we własności gruntu (zabudowanego domem) na Pani rzecz w zakresie odpowiadającym Pani udziałowi w nieruchomości wspólnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »