.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowa domu krok po kroku – niezbędna dokumentacja

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 17.11.2010

Niedawno zakupiłem działkę budowlaną. Chciałbym rozpocząć budowę, ale domyślam się, że muszę najpierw załatwić wszelkie formalności cywilno-prawne związane z tą działką. Dlatego też chciałbym zapytać, jakie muszę złożyć wnioski przed rozpoczęciem budowy i gdzie, w jakich urzędach. Chodzi mi o przedstawienie (na przykład w punktach), jak przebiega budowa domu krok po kroku od strony formalnej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do treści pytania wskazuję kolejne niezbędne czynności, jakich musi Pan dopełnić przed rozpoczęciem budowy domu.

 

1. Należy złożyć wniosek o aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – w wydziale architektury – architektury i geodezji (w tym miejscu wyjaśniam, że nazwy poszczególnych wydziałów mogą być różne w zależności od łączonych lub wydzielonych kompetencji, może być np. wydział o nazwie: wydział zagospodarowania przestrzennego) właściwego urzędu gminy lub miasta.

 

2. Jeżeli brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu (skrót: WZT) w wydziale architektury urzędu gminy.

 

3. Niezbędny jest projekt domu.

 

4. Należy zwrócić się do wydziału geodezji właściwego urzędu gminy z wnioskiem o wydanie kopii mapy zasadniczej.

 

5. Następnie należy zwrócić się kolejno do niżej wymienionych instytucji z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dostawy mediów:

   1. zakład energetyczny,
   2. zakład gazowy,
   3. wodno-kanalizacyjny.

 

6. Następnie należy zwrócić się do zarządu dróg z wnioskiem o wydanie pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że działka posiada dostęp do drogi publicznej.

 

7. Następnie konieczny będzie wyrys z mapy ewidencji gruntu – wydział geodezji urzędu gminy.

 

8. Dalej konieczny jest wypis z rejestru gruntów dla własnej działki i dla działek sąsiednich – wydział geodezji urzędu gminy.

 

9. Konieczny nadto jest obrys budynku z planowanym usytuowanie na działce, czyli tzw. charakterystyka obiektu budowlanego.

 

10. Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla działki budowlanej (skala 1:500 – dla celów projektowych), niezbędna będzie do przygotowania i wykonania projektu domu – mapę sporządza geodeta.

 

11. Wykonanie projektu budowlanego – należy zwrócić się do architekta koniecznie posiadającego uprawnienia z tego zakresu.

 

12. Architekt powinien dokonać adaptacji projektu (tzn. przygotowuje on projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej, oraz dostosowanie projektu architektoniczno-budowlanego do warunków na danym terenie (czyli do warunków określonych w planie zagospodarowania przestrzennego lub do warunków zabudowy terenu).

 

13. Wskazane jest wykonanie badań geologicznych, po to by architekt – w projekcie dostosował fundamenty budynku do warunków gruntowo-wodnych.

 

14. Architekt w projekcie powinien przewidzieć drogę przyłączy wodnych oraz miejsce wjazdu na działkę.

 

15. Projekt zagospodarowania działki proponuję uzgodnić z zakładem energetycznym, gazowym i wodociągowo-kanalizacyjnym; właśnie na tym etapie – na etapie opracowywania projektu domu, potem mogą pojawić się różne problemy techniczne.

 

16. Mając opracowany w wyżej opisany sposób projekt budowlany, należy uzyskać pozwolenie na budowę.

 

17. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy zwrócić się do wydziału architektury właściwego starostwa powiatowego i złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

 

18. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć niezbędne dokumenty:

   • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz ze wszystkimi ustaleniami,
   • oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
   • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   • niektóre urzędy wymagają także dołączenia decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

 

19. Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z wyżej wymienionymi załącznikami należy złożyć w starostwie powiatowym w wydziale architektury, który w terminie maksymalnym do 65 dni powinien wydać decyzję w tym zakresie.

 

20. Po otrzymaniu z wydziału architektury starostwa powiatowego decyzji pozytywnej o pozwoleniu na budowę domu, o rozpoczęciu prac budowlanych należy powiadomić ten sam wydział: wydział architektury starostwa powiatowego – w terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając oświadczenie kierownika budowy o ich rozpoczęciu – to obowiązek ustawowy.

 

21. Rozpoczęcie budowy rozpoczyna się od:

   • wytyczenia geodezyjnego obiektu,
   • wykonania niwelacji terenu,
   • zagospodarowania właściwego terenu budowy (obiekty tymczasowe np. szopy),
   • wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej do wykorzystania na potrzeby budowy.

 

22. Kolejnym ważnym dokumentem, który warto założyć, jest dziennik budowy, w tym urzędowym dokumencie dokonywane są wszelkie wpisy: przebiegu robót, zdarzeń, różnych innych okoliczności, które mają miejsce w czasie budowy domu.

 

Jak Pan widzi, budowa domu krok po kroku wymaga na wstępie dopełnienia wielu formalności natury prawnej i budowlanej. Dla ułatwienia dodam, że poszczególne urzędy posiadają wzory niezbędnych dokumentów i wniosków.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl