Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa domu za pieniądze narzeczonego na mojej działce a podatki

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.12.2017

Zamierzamy wraz z narzeczonym wybudować dom na działce należącej do mnie. Budowa rozpocznie się przed naszym ślubem. Jeśli narzeczony sfinansuje budowę z własnych środków, czy może to rodzić dla mnie jakieś konsekwencje podatkowe? Czy może to zostać potraktowane przez urząd skarbowy jako darowizna na moją rzecz? Dodam jeszcze, że oczywiście po ślubie (za rok) razem zamieszkamy w tym domu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domu za pieniądze narzeczonego na mojej działce a podatki

Fot. Fotolia

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zasadą jest (art. 48 Kodeksu cywilnego), że do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

 

Z powyższego wynika, iż dom będzie stanowił Pani odrębną własność. Jeśli nie będzie powstawał wyłącznie z Pani środków, powstanie przysporzenie majątkowe po Pani stronie. Stan konkretnej sprawy decyduje, czy przysporzenie ma charakter darowizny (tu narzeczony musiałby co najmniej wyraźnie zadeklarować ten stan rzeczy), czy też jest to pewien rodzaj nieodpłatnego świadczenia. Takie nieodpłatne świadczenie organy podatkowe kwalifikują zazwyczaj jako nieodpłatne świadczenie w naturze. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 11 ust. 2 i ust. 3) wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 

1) jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;

3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4) w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

 

Taka kwalifikacja i fakt, że obecnie narzeczony (w świetle przepisów) jest „obcą” osobą dla Pani, powodowałaby, że wartość rynkowa wykonanych prac stanowiłaby przychód opodatkowany według skali podatkowej podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Lepiej byłoby gdyby np. Państwo zawali umowę np. zlecającą przyszłemu mężowi wykonanie określonych prac, płatną z dołu, gdy ta płatność przypadnie po ślubie, mąż może np. zwolnić Panią z długu, co nie będzie już skutkować powstaniem zobowiązania podatkowego. Tu możliwe są dwa podejścia (dotyczy sytuacji już po ślubie): (1.) uznanie, że mamy do czynienia z darowizną i złożenie SD-Z2, by korzystała ze zwolnienia, lub (2.) uznanie, że to przychód z innych źródeł, a ten będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 125. W praktyce organów podatkowych zdania, jak wynika z mojego doświadczenia, są podzielone, dla bezpieczeństwa więc, zapewne niepotrzebnie, radziłbym złożyć SD-Z2, wtedy będzie Pani zabezpieczona na „obie okazje”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - dwa =

»Podobne materiały

Wpłaty od rodziców na konto bankowe a rozliczenia z urzędem skarbowym

Mam 24 lata, jestem studentem, nie pracuję i nigdy nie pracowałem. Posiadam dwa konta bankowe, na których mam zgromadzone dzięki rodzicom środki – odpowiednio 90 i 20 tys. zł. Ponadto regularnie wpłacam na swoje konta 3-4 tys. zł miesięcznie, również od rodziców. Jednorazowo wpłaciłem także 66

 

Podatek od spadku z 1994 r.

Moja małżonka wraz z bratem odziedziczyli po rodzicach dom o wartości 120 000 zł i chcieliby go przepisać na siebie. Mama zmarła w 1994 r., a tata w 2001. Jaki podatek od spadku małżonka z bratem będą musieli zapłacić urzędowi skarbowemu? Nie wszczęto jeszcze sprawy spadkowej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »