.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa domu na sprzedaż jako wspólna inwestycja małżonków

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 27.11.2021 • Zaktualizowane: 27.11.2021

Żona i ja jesteśmy właścicielami działki, na której chcielibyśmy wybudować nieruchomość mieszkalną (bliźniak) w stanie surowym, aby następie ją sprzedać. Żona prowadzi jednoosobową działalność (niezwiązaną z działalnością deweloperską), ja z kolei jestem zatrudniony na umowę o pracę, mamy wspólność majątkową małżeńską. Czy będzie korzystna realizacja tej inwestycji w ramach jej działalności, co pozwoliłby uniknąć zakładania kolejnego podmiotu gospodarczego? Gdyby obrać to rozwiązanie, czy konieczne będzie przeniesienie praw do działki na żonę? Bierzemy też pod uwagę założenie spółki cywilnej i wniesienie do niej działki apotem. Co jednak z 19-procentowym podatkiem dochodowym? Działkę kupiliśmy 6 lat temu. Czy termin 5-letni liczy się na nowo od dnia aportu działki do spółki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domu na sprzedaż jako wspólna inwestycja małżonków

Majątek wspólny małżonków w działalności gospodarczej

W mojej ocenie zarówno jednoosobowa działalność żony, jak i spółka cywilna będą odpowiednie do przeprowadzenia Państwa projektu. Tutaj różnic właściwie nie będzie z tym wyjątkiem, że w przypadku spółki cywilnej Pan także będzie uczestniczył w procesie decyzyjnym – będzie Pan reprezentował spółkę.

 

Zacznijmy od omówienia od działalności gospodarczej i skorzystania w niej z majątku wspólnego małżonków. Nie ma tu nic skomplikowanego, a rozszerzenie działalności gospodarczej na taką, która generuje koszty w sytuacji, gdy główna działalność kosztów nie generuje, a jedynie przychody, jest dość popularne. W opodatkowaniu działalności żony nic się nie zmieni. Przychód ze sprzedaży domów mieszkalnych zostanie rozliczony z przychodem z całej działalności, ale koszty także. Jeśli więc w początkowej fazie działalność budowlana przyniesie straty, to zostaną one zredukowane poprzez ujęcie w kosztach całej działalności i odjęte od przychodów z całej działalności. To spowoduje, że ogólnie podatek od działalności gospodarczej będzie niższy.

 

Podkreślić należy, że sprzedaż nieruchomości będzie uzyskaniem przychodu z działalności niezależnie od tego, czy nieruchomość gruntowa, na jakiej zostanie wybudowany dom, jest nieruchomością prywatną, czy celowo nabytą na rzecz tej działalności. Zatem nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia.

 

Spółka cywilna małżonków

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej musiałby Pan założyć także działalność gospodarczą, bowiem w istocie spółka cywilna to spółka dwóch przedsiębiorców, nie jest ona odrębnym bytem prawnym w tym sensie, że stronami umów są poszczególni przedsiębiorcy, a nie spółka jako taka. To jest istotne o tyle, że jest Pan zatrudniony, a nie każde zatrudnienie pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej. Warto to sprawdzić.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej podatek dochodowy jest rozliczany przez poszczególnych wspólników w ramach własnych dochodów, a nie jako dochód spółki jako odrębnego podmiotu. Wprawdzie spółce zostaje nadany odrębny numer identyfikacji podatkowej, jednak każdy ze wspólników takiej spółki posiada swój NIP i musi opłacać podatek od przypadającego na niego dochodu bądź przychodu z tytułu udziału w takiej spółce. Dochody ze spółki można łączyć z innymi dochodami.

 

Zgoda małżonka na wykorzystanie majątku wspólnego w działalności gospodarczej

Pana głównym problemem, jak rozumiem, jest możliwość korzystania ze wspólnej nieruchomości do działalności gospodarczej. To jest możliwe, jest możliwe także wykorzystanie przez żonę Państwa wspólnej nieruchomości we własnej działalności gospodarczej. Proszę bowiem zauważyć, że przychód z działalności małżonka, o ile nie wprowadzono rozdzielności majątkowej, stanowi majątek wspólny małżonków. Podobnie składniki majątku nabytego przez małżonka do prowadzenia działalności gospodarczej. Charakter własności nie ulega zmianie. Natomiast należy uregulować kwestię zgody na wykorzystanie majątku wspólnego do działalności gospodarczej małżonka. Wszelkie czynności małżonka obejmujące nieruchomość wspólną małżonków wymagają zgody współmałżonka.

 

Podatek dochodowy i termin 5 lat

Jeśli sprzedaż nastąpiłaby w ramach spółki cywilnej, to nie mamy do czynienia z nowym nabyciem. Małżonkowie nabyli nieruchomość nadal w 2015 roku. Natomiast kwestia ta nie ma znaczenia dla działalności gospodarczej, ponieważ uzyskacie dochód ze zbycia Państwa nieruchomości nie w ramach sprzedaży niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (a tylko w tym przypadku w grę wchodzi jako źródło dochodu sprzedaż przed upływem 5 lat od nabycia), a właśnie jako dochód z prowadzonej przez siebie działalności. I będzie ów dochód traktowany jak każdy dochód z działalności gospodarczej i z tego tytułu też zostanie opodatkowany.

 

Zatem decyzja co do obrania formy dla przeprowadzenia planowanej inwestycji zależy od Państwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl