.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowa domu dwulokalowego wspólnie z córką

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 30.06.2022 • Zaktualizowane: 30.06.2022

Posiadam działkę, pełna własność (jestem wdową). Chciałabym wspólnie z córką (stan wolny) wznieść dom dwulokalowy, przy czym każda finansowałaby swoja część. Czy może lepiej wybudować dwa domy? Córce udostępniłabym część działki na cele budowlane.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domu dwulokalowego wspólnie z córką

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na Pani zapytanie. Wynika to przede wszystkim z tego, że zależne jest to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, jakiej powierzchni jest działka, czy w gminie, w której zamierza Pani wybudować te budynki, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy go nie ma. Dalej – bardzo istotne jest sąsiedztwo, tj. szerokość działki itp. Nie ma tutaj żadnych danych, na których mógłbym się oprzeć, dlatego jak którejś z tych rzeczy dowie się Pani – przede wszystkim w gminie – to będziemy mogli dalej te kwestie rozważać.

Dom dwulokalowy a dwa domy

Dzięki budowie jednego domu, tzw. bliźniaka czy też segmentu, niewątpliwie jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo powierzchni działki, bowiem mamy jedną wspólną ścianę. W celu uniknięciu konfliktów możemy odnaleźć projekty, w których domy stykają się ścianą od garażu, co daje troszkę więcej prywatności. W przypadku chęci usytuowania na działce dwóch domów, wybudowana nieruchomość powinna spełniać normy dotyczące zachowania odległości budynku od granic działki i pozostałych obiektów, które znajdują się na działce. Więc tutaj bardzo istotna jest szerokość działki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możemy odnaleźć zapisy m.in. o intensywności zabudowy czy też jej gabarytów. To może zakazywać budowy większej ilości budynków. W planie miejscowym znajduje się zazwyczaj informacja dotycząca także sposobu usytuowania budynku na działce, granicach itp. Mając dosyć szeroką działkę jesteśmy w stanie zbudować dwa domy. Zgodnie z nowymi przepisami dopuszczalne będzie zlokalizowanie takiego budynku w odległości do 4 m od granicy działki. Jeśli ta granica ma być mniejsza, czyli dopuszczalne 3 m, nieruchomość musi być zwrócona do granicy taką ścianą, na której nie znajdziemy ani drzwi, ani też okien. Istnieje również możliwość wybudowania budynku mieszkalnego z zachowaniem odległości 1,5 m, ale tutaj warunkiem jest konieczność zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Może bowiem istnieć tam taki zapis, który w całości uniemożliwi nam budowę domu w granicy działek. Jeśli miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza taką możliwość, nie musimy uzyskiwać tzw. zgody na odstępstwo. Zgoda na odstępstwo jest niezbędna dopiero wtedy, gdy chcielibyśmy wybudować budynek i okna oraz drzwi, lub jedno z nich, zwrócić w stronę granicy działki.

Zgoda na odstępstwo budowlane

Czym jest zgoda na odstępstwo? W przypadkach szczególnie uzasadnionych, również takich jak brak innej nieruchomości, inwestor, który zamierza zbudować dom, może spróbować uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, w tym właśnie na możliwość budowy nieruchomości w granicy, zgodnie z art. 9 ustawy Prawo budowlane. W takiej sytuacji należy pamiętać, że odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a także ograniczenia dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak Pani widzi ,wszystko zależy od tego, na co pozwoli nam miejscowy plan. Wszystko na jego temat ustali Pani w gminie właściwej dla Pani miejsca zamieszkania – tam dowiemy się wszystkiego. Od razu musi Pani wiedzieć, że jeśli w gminie nie ma takiego planu, to niezbędne będzie skorzystanie z możliwości wystąpienia o warunki zabudowy. Wtedy wskazujemy, że zamierzamy wybudować taki bliźniak, segment lub dwa domy, a gmina określa warunki, na jakich może się to odbyć. W zakresie warunków nie potrzebujemy jeszcze większych planów budynku itp., tutaj więcej określi gmina.

 

Dlatego też proszę o ustalenie tego w gminie, a potem proszę się do mnie odezwać, chętnie coś podpowiem.

Dom a podział działki

Jeśli chodzi o kwestie prawne takiej sytuacji, to należy wskazać, że w zasadzie nie ma to znaczenia, jak Panie to zrobią. Zdecydowanie łatwiej się wcześniej podzielić działkę, zatwierdzić jej podział, a dalej następnie założyć osobną księgę wieczystą dla drugiej działki, bowiem, jak wiadomo, zawsze mogą zmienić się Pań plany. Oczywiście istnieje możliwość, aby tego nie robić teraz, tylko później jednak później wiązać się to będzie z większymi kosztami. Na pewno wyższa będzie opłata notarialna, tutaj jednak w przypadku ewentualnego darowania córce działki z domem czy bez domu wcześniej nie będzie podatku, bowiem to Pani córka, a więc 1. grupa podatkowa.

 

W zasadzie nie ma to znaczenia, ale jednak ja uważam, że lepiej załatwić takie rzeczy wcześniej, to znaczy wybudować dwa oddzielne domy, podzielić nieruchomości, aby w przyszłości uniknąć problemów.

 

Na pewno nie ma przeszkód, by na Pani działce wybudować dwa domy, jeden przez Panią, a drugi przez inną osobę – na zasadzie użyczenia działki.

Odrębna własność lokali w jednym domu

Nieruchomości lokalowe to części budynków, które na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Ustanawianie odrębnej własności lokali uregulowane zostało w ustawie o własności lokali oraz w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Warunki uzyskania samodzielności oraz definicje samodzielnego lokalu mieszkalnego możemy znaleźć w art. 2 ust. 1a i ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, które brzmią następująco:

 

Art. 2 ust. 1a: „Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy”.

 

Art. 2 ust. 2: „Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne”.

 

Procedura uzyskania zgody na wybudowanie nieruchomości lokalowej jest trudna i mozolna, jednak jak najbardziej możliwa. Oba lokale muszą być samodzielne, wydzielone i uzyskać w tym aspekcie zgodę odpowiednim organów.

 

Zatem odpowiadając na Pani pytanie, należy wskazać, że obie opcje są możliwe, lecz w przypadku nieruchomości lokalowej postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę jest trudniejsze i bardziej skomplikowane.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl