.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowa domku letniskowego drewnianego na zgłoszenie

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 13.07.2022 • Zaktualizowane: 13.07.2022

Potrzebuję porady w zakresie projektu domku letniskowego drewnianego i tego, czy mogę konkretny projekt domku zrealizować jako „domek na zgłoszenie” (tak jak sprzedaje go wykonawca domku), czy też muszę występować o regularne „pozwolenie na budowę” (mając na uwadze przepisy prawa i istniejące normy)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domku letniskowego drewnianego na zgłoszenie

Budowa domku drewnianego letniskowego

Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwana dalej: ustawą), rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(zwana dalej: rozporządzeniem).

 

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z budową domku letniskowego na nieruchomości.

 

Kluczowe znaczenie w przedmiotowej sprawie ma określenie tzw. powierzchni zabudowy przy tego typu inwestycji.

 

Aby odpowiedzieć na pytanie, która norma znajduje zastosowanie, należy sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z jego § 12 Powierzchnie budynku określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia, uwzględniając przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b. W załączonym do rozporządzenia wykazie norm budowlanych jest wyraźnie mowa o normie: PN-ISO 9836.

Powierzchnia domku

Zgodnie z tą normą (PN-ISO 9836:2015-10) powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy.

 

Na marginesie dodać należy, iż w przypadku wcześniej obowiązującej normy PN-ISO 9836:1997 powierzchnia tarasu czy też logii była zaliczana do powierzchni zabudowy.

 

Stosownie do art. 57 ust. 1a ustawy: „W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1”.

 

W przepisie tym chodzi o powołane powyżej rozporządzenie.

Zgłoszenie budowy domku drewnianego

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 16 ustawy „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki”.

 

Podsumowując, mając na uwadze treść przepisów obowiązujących od 19 września 2020 roku, tego typu inwestycja wymaga zgłoszenia. Od tego czasu brana jest pod uwagę norma prawna z 2015 roku (PN-ISO 9836:2015-10), która zastąpiła uprzednią normę PN-ISO 9836:1997. Dodam, iż powierzchnia zabudowy w tego typu inwestycji to 35 m2.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl