.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Broń myśliwska – pozwolenie

W 2000 roku zawiadomiłem policję o kradzieży auta. Tak naprawdę żadnej kradzieży nie było. Zostałem ukarany karą grzywny z art. 238 Kodeksu karnego. Teraz chcę zostać myśliwym. Czy komendant może odmówić wydania pozwolenia na broń myśliwską?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na Pana pytanie.

 

Generalnie art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wskazuje:

 

„Art. 15. 1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

(…)

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

 

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

 

– przeciwko życiu i zdrowiu,

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia”.

 

Pan został skazany za przestępstwo umyślne. Miało to jednak miejsce w 2000 r., więc doszło już do zatarcia skazania w myśl art. 107 § 4 Kodeksu karnego (K.k.).

 

„Art. 107. § 4. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania”.

 

Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych (art. 106 K.k.). Jak czytamy w wyroku WSA w Poznaniu z 11 września 2008 r. (sygn. akt IV SA/Po 80/08): „Zgodnie z treścią art. 106 K.k., z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Skutkiem zatarcia skazania jest więc fakt, że za niebyłe uważa się nie tylko skazanie, lecz również samo popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie fikcji prawnej, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. W aspekcie pozytywnym od chwili zatarcia skazania prawdziwe – z punktu widzenia porządku prawnego – jest zatem stwierdzenie, że danego przestępstwa nie popełniono”.

 

Opieranie rozstrzygnięcia na informacji z Krajowego Rejestru Karnego, gdy dotyczy ono orzeczenia objętego przepisami o zatarciu, narusza art. 75 K.p.a. w zw. z art. 106 K.k.

 

Odpowiadając na Pana pytanie, należy mieć na uwadze, że podstawą odmowy wydania pozwolenia na broń jest nie sam fakt skazania, ale obawa, iż osoba, która ubiega się o pozwolenie na broń, stanowi zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego.

 

Tak też wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 lipca 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 820/07): „Zatarcie skazania nie stanowi przeszkody do ustalenia w trybie art. 75 K.p.a., że osoba posiadająca pozwolenie na broń popełniła czyn, który sam w sobie lub w powiązaniu z innymi okolicznościami rodzi obawę, że osoba ta użyje broni w celach sprzecznych z interesem porządku publicznego. Zatarcie skazania pozwala wprawdzie daną osobę uznać za niekaraną, jednakże przy ocenie osobowości kandydata do posiadania broni ważny jest nie tyle fakt ukarania bądź nieukarania, ale dotychczasowe życie i sposób postępowania tej osoby”.

 

Konkludując, sam fakt popełnienia przez Pana przestępstwa umyślnego – szczególnie mając na uwadze, że doszło do jego zatarcia – nie jest podstawą odmowy przyznania pozwolenia na broń myśliwską. Komendant policji, odmawiając pozwolenia, musi wykazać, iż mając na uwadze charakter popełnionego przez Pana przestępstwa, posiadając broń, stanowi Pan zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl