.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak wniosku o przejście na emeryturę a błąd pracowników ZUS

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 05.11.2010

Mój tata ma obecnie 76 lat. Od 57. roku życia był na rencie. Przepracował okres wymagany do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, jednak wniosek o przejście na nią zgłaszał tylko ustnie pracownikom ZUS, którzy twierdzili, że nie ma racji. Prawo do emerytury uzyskał więc w wieku 65 lat, ale obecnie ZUS zorientował się, że popełnił błąd, jednak nie posiada pisemnych wniosków taty z tamtego okresu. Czy jest szansa na odzyskanie świadczeń przysługujących tacie za okres od 60. do 65. roku życia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się, że nawet na drodze sądowej trudno będzie odzyskać należne świadczenie od czasu ukończenia przez świadczeniobiorcę 60. roku życia, z uwagi na brak złożonego w tym zakresie wniosku.

 

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy emerytalnej, samo spełnienie warunków nabycia prawa do świadczenia emerytalnego nie rodzi po stronie organu rentowego, czyli ZUS, zobowiązania z tytułu powstałego świadczenia.

 

Potwierdza powyższe stanowisko orzecznictwo sądowe: wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 09.12.1997r., sygn. akt III AUa 978/97, Lex nr 32326.

 

Dzieje się tak, ponieważ ustalenie prawa do świadczenia, biorąc pod uwagę przedmiotową sprawę, zależy od złożenia przez zainteresowanego świadczeniobiorcę stosownego wniosku. Jest to więc warunek niezbędny. Brak wniosku o emeryturę nie rodzi więc obowiązku po stronie ZUS.

 

Dodam, że ustawa emerytalna odróżnia:

 

  1. moment powstania prawa do świadczenia, czyli spełnienie niezbędnych ustawowych warunków do jego uzyskania – art. 100 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.)
  2. od momentu wypłaty świadczenia, tj. co do zasady moment wypłaty świadczenia nie może być wcześniejszy niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek o świadczenie – art. 129.

 

Reasumując powyższe, ponieważ nie złożono wniosku o ustalenie prawa do emerytury w chwili ukończenia 60 lat, to niestety brak jest podstaw prawnych do egzekwowania – skutecznego wyrównania emerytury od momentu ukończenia 60. roku życia.

 

Wprawdzie można złożyć pozew do sądu o wyrównanie emerytury, jednak w mojej ocenie szanse na wygraną z ZUS, biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy oraz przepisy ustawy emerytalnej, są nikłe.

 

W chwili obecnej przepisy ustawy emerytalnej są nieubłagalne. Ustawodawca wymaga wniosku o emeryturę, a wyrównanie świadczenia wypłaca się zgodnie z wolą ustawodawcy od 1. dnia miesiąca, w którym złożono wniosek o emeryturę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »