.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak testamentu i zrzeczenie się spadku przez kuzynów

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 29.03.2010

Zmarła moja ciocia i zostawiła po sobie dom na działce. Zawsze mówiła, że będzie on dla mnie, ale niestety poumierali bezpośredni świadkowie słów mojej cioci. Trzech moich kuzynów własnoręcznie napisało już oświadczenie, że zrzekają się spadku na moją rzecz. Złożyłam wniosek o nabycie spadku, ale jest nas łącznie 7 osób. Czy jest jakaś szansa, żebym w całości otrzymała ten spadek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładam, że Pani ciocia nie pozostawiła po sobie testamentu i w przedmiotowej sprawie będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, tj. według przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.). W myśl art. 931 § 1 K.c., w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

 

Nie jest mi znany dokładny układ rodzinny Pani cioci, zakładam jednak, że Pani ciocia miała dzieci, natomiast nie pozostawiła małżonka. W takiej sytuacji do dziedziczenia dojdą dzieci cioci, a więc Pani kuzynostwo.

 

Z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) każdy ze spadkobierców stał się współwłaścicielem spadku po zmarłej cioci, a więc m.in. współwłaścicielem domu, jak i działki, na której dom stoi.

 

Na Pani pytanie, czy jest możliwe, aby nabyła Pani spadek w całości, odpowiedź jest twierdząca. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że polskie prawo spadkowe nie przewiduje możliwości zrzeczenia się spadku na rzecz konkretnej osoby. Mimo że to pojęcie występuje w języku potocznym, to jednak nie znajduje uzasadnienia w przepisach.

 

Pragnę też wyjaśnić kilka istotnych dla Pani zagadnień z prawa spadkowego. Spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa w chwili śmierci spadkodawcy. Nie jest to jednak nabycie definitywne. Spadkobierca może bowiem spadek bądź definitywnie przyjąć, bądź odrzucić. W tym celu musi złożyć stosowne oświadczenie w sądzie bądź przed notariuszem w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania (a więc z reguły od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy).

 

Zakładam, że w Pani sprawie wszyscy spadkobiercy przyjęli spadek. Jeśli wolą spadkobierców jest to, aby to Pani nabyła cały spadek, wówczas mogą oni np. w formie darowizny przekazać swoje udziały w spadku na Pani rzecz. Zgodnie z art. 1051 Kodeksu cywilnego spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Pod pojęciem zbycia można rozumieć np. sprzedaż, darowiznę. Przepisy prawa nie dopuszczają możliwości zbycia spadku lub udziału w spadku przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku albo przed upływem 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.

 

Przepis art. 1051 Kodeksu cywilnego nie wymaga, aby spadkobierca przed zawarciem umowy o zbyciu spadku uzyskał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Chociaż art. 1051 Kodeksu cywilnego tego nie wymaga, umowę o zbyciu udziału w spadku najlepiej zawrzeć po stwierdzeniu nabycia spadku (ale nie jest to konieczne). Wynika to z tego, że dopiero postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku określa w sposób w zasadzie ostateczny wielkość udziału danego spadkobiercy. Potwierdza również przysługiwanie praw do spadku po określonym spadkodawcy.

 

Zbycie spadku lub udziału w spadku nie zależy od zgody pozostałych spadkobierców. Należy pamiętać, że umowa zbycia spadku wymaga zachowania formy aktu notarialnego. W treści umowy należy jasno określić, że przedmiotem zbycia jest udział spadkowy w spadku po danej osobie. Spadkobierca może, jak wyżej wskazano, zbyć spadek lub udział w spadku. Może on również zbyć udział w przedmiocie należącym do spadku, np. w nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 1036 Kodeksu cywilnego spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. Umowa zbycia udziału w przedmiocie należącym do spadku, jeżeli tym przedmiotem jest nieruchomość, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Mając na uwadze powyższe, jeśli nawet oświadczenia kuzynostwa o „zrzeczeniu się spadku” na Pani rzecz potraktować jako darowiznę ich udziałów, to niestety nie jest to wystarczające, gdyż zgodnie z tym, co napisałem powyżej, konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego.

 

Na koniec zwrócę uwagę, że jeżeli istnieje zgoda pomiędzy spadkobiercami co do tego, aby przedmioty należące do spadku przypadły tylko jednemu z nich, to tańszym rozwiązaniem od zbycia udziałów w spadku lub w przedmiocie należącym do spadku w drodze umowy będzie przeprowadzenie działu spadku w drodze postępowania sądowego. Jeżeli bowiem wniosek o dział spadku zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł. Natomiast opłaty notarialne od umów zbycia spadku lub udziału w przedmiocie należącym do spadku z pewnością łącznie będą wyższe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl