Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak pracy a zmniejszenie alimentów

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 13.04.2012

Aktualnie jestem w bardzo trudnej sytuacji finansowej – od kwietnia 2011 r. nie pracuję. Jednocześnie muszę płacić po 700 zł alimentów na córkę i syna. Czy w mojej sytuacji jest możliwe ubieganie się o zmniejszenie kwoty zasądzonych alimentów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy przytoczyć treść artykułu 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.):

 

„Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

 

Jednocześnie w myśl art. 138 K.r.o. „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

 

Przez wspomnianą wyżej zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

 

Zmiana stosunków może więc doprowadzić zarówno do zmiany wysokości (podwyższenia lub obniżenia) obowiązku alimentacyjnego, jak również do jego wygaśnięcia. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 K.r.o., należy wziąć pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności – na tle sytuacji ogólnej – mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego.

 

Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu, a jej ustalenie następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi.

 

Należy jednak pamiętać, iż sąd przy określaniu wysokości alimentów bierze pod uwagę nie tylko rzeczywistą wysokość faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku, ale także świadczenia uzupełniające oraz niewykorzystane możliwości majątkowe (możliwość podjęcia pracy lub brak takiej możliwości). W związku z tym uzasadnieniem żądania obniżenia alimentów może być właśnie zmniejszenie możliwości zarobkowych – na przykład utrata pracy.

 

W Pana sytuacji możliwe jest złożenie do sądu rejonowego pozwu o obniżenie alimentów. Pozew taki powinien zostać złożony w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osób uprawnionych do pobierania alimentów. W pozwie powinien Pan przedstawić swoją sytuację majątkową. Proszę wskazać, iż jest Pan osobą bezrobotną i w związku z tym nie jest Pan w stanie ponosić tak dużych kosztów związanych z obowiązkiem płacenia alimentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus siedem =

»Podobne materiały

Alimenty na wnuka

Nasz syn jest w trakcie rozwodu. Sąd wyznaczył kwotę na poczet świadczenia alimentacyjnego w wysokości 1800 zł. Od kilku miesięcy nasz syn jest bezrobotny i spełnia swój obowiązek tylko częściowo. Matka dziecka chce, żebyśmy dopłacali za syna brakujące kwoty. Zaproponowaliśmy synowej, aby

 

Wniosek o umorzenie zaległych alimentów oraz o obniżenie zaległych alimentów

Mój narzeczony otrzymał rozwód z byłą żoną, a sąd przyznał alimenty w wysokości 500 zł na ich 2-letniego syna. Mój mąż od tamtej pory jest bezrobotny. Mimo to płacił alimenty, ale niepełne. Nie zawsze też brał pokwitowania. Teraz jego była żona chce wyegzekwować zaległe alimenty, ale żądała najpierw

 

Pobieranie alimentów a praca

Mam 20 lat, jestem na II roku studiów. Dostaję od ojca 500 zł alimentów miesięcznie. Niedawno podjęłam pracę na część etatu (na umowę na czas nieokreślony), zarabiam ok. 500 zł. Czy mogę jednocześnie pobierać alimenty i pracować?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »