Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.02.2014

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma decydujące znaczenie dla ustalenia, czy osoba powołana do spadku spadek ten faktycznie uzyska i w jaki sposób. Niezłożenie oświadczenia w wymaganym terminie może skutkować nawet odziedziczeniem długów po spadkodawcy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rodzaje oświadczeń spadkowych

 

W przypadku powzięcia wiadomości o powołaniu do spadku spadkobierca ma kilka możliwości. Może on:

 

  1. złożyć oświadczenie o prostym przyjęciu spadku – w takim przypadku spadkobierca będzie ponosił bez ograniczenia odpowiedzialność za długi spadkodawcy;
  2. złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – w takim przypadku spadkobierca będzie ponosił odpowiedzialności za długi spadkodawcy tylko do wartości stanu czynnego spadku;
  3. złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku;
  4. nie składać żadnego oświadczenia.

 

Sposób złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone przed dowolnie wybranym notariuszem, w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania spadkobiercy, bądź też w sądzie spadku1. Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (w przypadku gdy w żaden z tych sposobów nie da się ustalić, który sąd jest sądem spadku, sądem właściwym jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy)2. W sądzie spadku oświadczenie może być złożone, jeżeli toczy się przed nim postępowanie o stwierdzenie praw do spadku.

 

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego3 termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy i liczony jest od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest powołany do spadku. W przypadku dziedziczenia ustawowego, co do zasady dzień ten będzie tożsamy z chwilą, w której spadkobierca ustawowy dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Natomiast w przypadku dziedziczenia testamentowego, będzie to dzień, w którym powziął on wiadomość, poprzedzoną informacją o śmierci spadkodawcy, o testamencie powołującym go do dziedziczenia.

 

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w wymaganym terminie

 

Co do zasady, milczenie spadkobiercy, a więc niezłożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w wymaganym terminie 6 miesięcy liczonym w sposób, który wskazano powyżej, jest równoznaczne z prostym przyjęciem spadku. Brak takiego oświadczenia jest więc niekorzystny dla spadkobiercy, gdyż może powodować odziedziczenie długów spadkowych, które przewyższają wartość samego spadku. Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeżeli:

 

  1. spadkobiercą jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. do spadku dochodzi osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia;
  3. spadek dziedziczy osoba prawna;
  4. jeżeli inny ze spadkobierców przyjął wcześniej spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Niezłożenie oświadczenia w powyższych czterech sytuacjach wywołuje skutki takie same, jak złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność za długi spadkowe.

 

 

 

 

___________________________

1 Art. 640 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)

2 Art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.02.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus 6 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki