.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Brak kontynuacji ubezpieczenia PZU, czy zawinił pracodawca?

Czy niewydanie mi polisy ubezpieczeniowej PZU Życie wraz z innymi dokumentami przy przejściu na emeryturę jest podstawą do złożenia pozwu przeciwko pracodawcy do sądu pracy? Z powodu braku indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia PZU Życie zostałam pozbawiona odszkodowania po śmierci męża i sama byłam nieubezpieczona. Osoba, która w naszej instytucji zajmowała się ubezpieczaniem pracowników, nie poinformowała mnie o sposobie odbioru i kontynuacji tej polisy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zawarcie umowy

Zgodnie z OWU grupowego ubezpieczenia pracowniczego typu P, w zakresie kontynuacji podstawą do zawarcia umowy jest przekazanie kwoty na poczet pierwszej składki i złożenie następujących dokumentów:

 

1) wniosku o zawarcie umowy, który zawiera zgodę ubezpieczonego na objęcie ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia, o ile ubezpieczony jest inną osobą niż ubezpieczający,

2) deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, a w przypadku ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego przez wdowę lub wdowca po zmarłym ubezpieczonym – dokument ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego,

3) innych dokumentów mających wpływ na możliwość zawarcia umowy, w szczególności potwierdzenia przekazania kwoty na poczet pierwszej składki – na życzenie PZU Życie SA.

 

3. Wniosek o zawarcie umowy musi być złożony oraz kwota na poczet pierwszej składki musi być przekazana przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca okresu, za który przekazano ostatnią składkę w ubezpieczeniu grupowym, a w przypadku kontynuacji przez wdowę lub wdowca po zmarłym ubezpieczonym – w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym.

 

Co do zasady kontynuacja jest dobrowolna, zależy od woli ubezpieczonego, pracodawca mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdyby mimo Pani wniosku nie wydał dokumentów w postaci deklaracji zgody czy umowy ubezpieczenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przeniesienie praw i obowiązków na inny podmiot

Ubezpieczający za zgodą ubezpieczonego ma prawo przenieść prawa i obowiązki z umowy na inny podmiot. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot z chwilą przeniesienia podmiot ten staje się ubezpieczającym. Umowa przeniesienia praw i obowiązków powinna być pod rygorem nieważności zaakceptowana pisemnie przez PZU Życie SA.

 

2. Ubezpieczający jest obowiązany:

1) informować PZU Życie SA o zmianie wszelkich danych dotyczących ubezpieczającego, ubezpieczonego i uposażonych,

2) terminowo przekazywać do PZU Życie SA składki.

3. Jeżeli w trakcie trwania umowy ubezpieczający wypowie umowę, PZU Życie SA może poinformować o tym fakcie ubezpieczonego i zaproponować mu przejęcie praw i obowiązków ubezpieczającego z końcem okresu wypowiedzenia, o ile ubezpieczający jest inną osobą niż ubezpieczony.

4. Jeżeli w trakcie trwania umowy, ubezpieczający nie skorzysta z prawa do wznowienia ubezpieczenia, PZU Życie SA może poinformować o tym fakcie ubezpieczonego i zaproponować mu przejęcie praw i obowiązków ubezpieczającego przed upływem 7 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przekazano ostatnią składkę, o ile ubezpieczający jest inną osobą niż ubezpieczony.

 

Aby kontynuować ubezpieczenie wystarczyło dopełnić formalności w ciągu 6 miesięcy. Jest to wystarczający czas na złożenie wniosku i podpisanie umowy.

 

Zawierając umowę, oświadczyła Pani, że zapoznała się z OWU, gdzie wyraźnie wskazuje się na zasady kontynuacji. Natomiast jeśli nie była Pani zainteresowana – nie musiała Pani zawierać nowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie grupowe w PZU Życie SA

Osoba objęta ubezpieczeniem grupowym w PZU Życie SA, przystępując do niego w zakładzie pracy, zna warunki, na jakich będzie mogła kontynuować ochronę – określa je OWU.

 

Zakres gwarancji podaje wysokość składki oraz wskazuje ogólne warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy w przypadku indywidualnego kontynuowania, a które regulują takie kwestie jak: zakres i wysokość świadczeń, zasady ustalania początku i końca odpowiedzialności PZU Życie SA, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz zasady wypłaty świadczeń.

 

Osoba odchodząca z zakładu pracy ma gwarancję zawarcia ubezpieczenia IK z sumą ubezpieczenia równą sumie, jaka obowiązywała w zakładzie pracy.

 

Aby przypisać pracodawcy winę i żądać odszkodowania, trzeba byłoby wykazać jego winę w tym zakresie, ale skoro nie występowała Pani o dokumenty, nie składała Pani wniosku o kontynuowanie – nie wykaże Pani winy pracodawcy. Według sądu po prostu nie była Pani zainteresowana kontynuowaniem ubezpieczenia lub nie zapoznała się z OWU. Pracodawca nie musi informować o kontynuowaniu ubezpieczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu