Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak kasy fiskalnej i sankcja 30% z ustawy o VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.08.2011

Prowadząc działalność gospodarczą, przegapiłem termin instalacji kasy fiskalnej. Sam się zorientowałem po kilku miesiącach, kupiłem kasę i złożyłem w urzędzie skarbowym czynny żal. Po roku urząd zrobił kontrolę, nie ukarał mnie, ale naliczył sankcje z art. 111 ustawy o VAT. Czy miał do tego prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionym stanie faktycznym organ działa w granicach prawa.

 

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy, „naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług”.

 

W dalszej części tego przepisu ustawa stanowi, że „w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się”.

 

Zapis ten ma kluczowe znaczenie dla konstytucyjności wyżej wymienionego uregulowania, bowiem niekonstytucyjne byłoby jednoczesne karanie wspomnianą sankcją 30% i karanie na mocy Kodeksu karnego skarbowego. Pan, na mocy art. 16 Kodeksu karnego skarbowego, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, bowiem po popełnieniu czynu zabronionego złożył Pan czynny żal, tj. zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

 

Moim zdaniem, skoro nie poniesie Pan odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, może zostać na Pana nałożona sankcja 30%.

 

Zaznaczyć należy, że w wyroku z dnia 19.04.2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 1672/09) wskazał, że „sankcja określona w przepisie art. 111 ust. 2 u.p.t.u. ma charakter kary administracyjnej za brak ewidencjonowania sprzedaży w formie przewidzianej prawem”.

 

Natomiast w wyrok z dnia 21.08.2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 836/08) określił, że przepis art. 111 ust. 1 i ust. 2 ustawy w zakresie, w jakim przeciwdziała nadużyciom prawa w zakresie prawidłowej ewidencji całości sprzedaży podatnika, jest zgodny Dyrektywą unijną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 9 =

»Podobne materiały

Zgubione kasy fiskalne

Nasza firma ma kilka siedzib. Między nimi czasami przenosiliśmy kasy fiskalne (zmiana miejsca była zgłaszana), które potem były kasami rezerwowymi. Wszystkie były rejestrowane, kupowane z ulgą i użytkowane zdecydowanie ponad 3 lata. Obecnie chcieliśmy uporządkować różne sprawy i okazało si

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »