.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak wspólnej decyzji najemców o wyprowadzce

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 09.05.2021 • Zaktualizowane: 09.05.2021

Wynajmuję mieszkanie z dziewczyną oraz jej rodzicami. Umowa najmu jest na moją dziewczynę. Daliśmy wypowiedzenie do końca lutego 2021 roku. Poinformowaliśmy o tym fakcie jej matkę, lecz ona nie ma zamiaru się wyprowadzać i twierdzi, że właścicielka nie może wyrzucić ich z mieszkania do końca kwietnia 2021 roku i my będziemy musieli dalej płacić za wynajem i czynsz, gdyż ona nie ma zamiaru tego robić. Co możemy zrobić w takim wypadku, skoro nie mamy wspólnej decyzji najemców o wyprowadzce? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak wspólnej decyzji najemców o wyprowadzce

Decyzja o wyprowadzce i wypowiedzeniu umowy

Na wstępie należy podkreślić, że Pana dziewczyna jest stroną umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego. Zgodnie z § 2 wraz z dziewczyną jako najemczynią w mieszkaniu mogą mieszkać także inne, wskazane w tymże paragrafie osoby. Owa umowa jest zawarta na czas oznaczony. Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy termin umowy może być skrócony tylko w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn podyktowanych zmianą lub utratą miejsca pracy. § 10 dotyczy zaś wyłącznie sytuacji, w których to wynajmujący może rozwiązać umowę.

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony

Przechodząc na grunt opisanej przez Pana sprawy, wskazuję, że musicie Państwo zdawać sobie sprawę z tego, iż nie ma możliwości swobodnego wypowiadania w każdym czasie umów najmu zawartych na czas określony, bez podawania przyczyny. W sytuacji zawarcia umowy najmu okazjonalnego na czas oznaczony ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przewiduje przypadki wskazujące kiedy można ją wcześniej wypowiedzieć i czyni to wyłącznie wobec wynajmującego – nie najemcy. Art. 19d ustawy o ochronie praw lokatorów wskazuje wprost, że umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Z kolei art. 11 i 13 owej ustawy opisuje przesłanki do wcześniejszego wypowiedzenie takiej umowy, ale daje takie uprawnienie tylko wynajmującemu. Nie mniej, stosujemy także art. 673 § 3 ustawy Kodeks cywilny a ten wskazuje, iż „jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”. A zatem w umowie najmu okazjonalnego można precyzyjnie opisać sytuacje uprawniające strony do wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony; trzeba jednak dokładnie opisać jakie przyczyny do tego uprawniają. W Państwa umowie mamy taki zapis w § 5 ust. 3 i taką przyczyną, która uprawnia najemcę do wcześniejszego rozwiązania umowy najmu zawartej na czas określony jest wyłącznie sytuacja zmiany lub utraty miejsca pracy przez najemcę. W żadnym innym wypadku, przed okresem zakończenia umowy wskazanym w treści tej umowy, nie może najemca jej wypowiedzieć.

Dalsze obowiązywanie umowy

A zatem umowa obowiązuje do czasu wskazanego w jej treści (niestety w nadesłanym dokumencie owa data jest wykropkowana więc nie wiem na jaki konkretnie okres umowa została zawarta) i zarówno najemca, jak i osoby wskazane w umowie jako uprawnione do mieszkania z nim mają prawo do tego czasu w lokalu mieszkać, zaś najemca ma obowiązek płacić wynajmującemu czynsz i opłaty do tego czasu zgodnie z umową, nawet jeśli sam taki lokal opuści.

 

Dopiero jeśli po dacie wskazanej jako data zakończenia umowy najmu mama Pana dziewczyny się z lokalu nie wyprowadzi, zastosowanie znajdzie § 9 ust. 3, 4 i 5 umowy, tj. „wynajmujący ma prawo żądać od najemcy odszkodowania w wysokości czynszu, a gdy ono nie wystarczy do pokrycia szkód, także odszkodowania uzupełniającego”. Nadto gdy mimo żądania opuszczenia lokalu ktoś nadal w nim pozostanie (np. mama dziewczyny), to wówczas wynajmujący ma prawo złożyć do sądu wniosek o pozostanie, wynajmujący będzie miał prawo wnioskować do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z załącznika nr 3 i następnie eksmitować mamę Pana dziewczyny za pomocą komornika do lokalu wskazanego w załączniku nr 3 do Umowy.

 

Podsumowując, najemca jest obowiązany płacić za lokal zgodnie z umową do dnia wskazanego w umowie, tj. do dnia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego. Przed tą datą ma prawo ją rozwiązać tylko gdy wskaże, że zmienił lub utracił pracę. Wówczas, gdy mimo to mama się nie wyprowadzi najemca zapłaci wynajmującemu odszkodowanie, a wynajmujący będzie miał prawo wystąpić o klauzule wykonalności i żądać jej eksmisji do lokalu wskazanego w załączniku nr 3.

Porozumienie z wynajmującym

Ewentualnie, najemca może podpisać z wynajmującym porozumienie pisemne o rozwiązaniu umowy najmu, wskazując termin jej zakończenia. W takim przypadku najemca jest jednak uzależniony od zgody wynajmującego. Gdy mama Pana dziewczyny wbrew warunkom porozumienia się nie wyprowadzi, to wówczas, tak jak wyżej, wynajmujący nabędzie prawo żądania od najemcy odszkodowania oraz będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z załącznika nr 3 i następnie eksmitować mamę Pana dziewczyny za pomocą komornika do lokalu wskazanego w załączniku umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl